4. kapitola

Všetci Moji ľudia, ktorí Mi slúžia, by sa mali zamyslieť nad minulosťou. Bola vaša láska ku Mne poškvrnená nečistotou? Bola vaša vernosť voči Mne čistá a úprimná? Bolo vaše poznanie o Mne pravdivé? Koľko miesta som mal vo vašich srdciach? Naplnil som vaše srdcia úplne? Koľko zmien vo vás dosiahli Moje slová? Nemyslite si, že Ma oklamete! Ja o všetkom viem. Vzrástla vaša láska ku Mne, keď dnes zaznel Môj hlas spásy? Očistila sa časť vašej vernosti voči Mne? Prehĺbilo sa vaše poznanie o Mne? Položili chvály z minulosti pevný základ pre vaše dnešné poznanie? V koľkých z vás prebýva Môj Duch? Aké miesto má vo vás Môj obraz? Zapôsobili na vás Moje výroky? Máte naozaj pocit, že nemáte kde skryť svoju hanbu? Naozaj si myslíte, že nie ste hodní byť Mojím ľudom? Ak vás Moje otázky vôbec nezaujímajú, ukazuje to, že lovíte v temných vodách, že ste prítomní len do počtu a že v čase, ktorý som predurčil, budete určite odvrhnutí a druhýkrát zhodení do bezodnej jamy. Toto sú Moje slová varovania a každého, kto ich bude brať na ľahkú váhu, zasiahne Môj súd a v určenom čase ho postihne pohroma. Nie je to tak? Mám uviesť príklady na ilustráciu? Musím hovoriť jasnejšie a dať vám príklad? Od čias stvorenia až dodnes mnohí ľudia neposlúchali Moje slová, a preto boli odlúčení a vyhnaní z Môjho prúdu obnovenia. Nakoniec ich telá zahynú a ich duše budú uvrhnuté do podsvetia. Dokonca aj dnes sú stále vystavení ťažkému trestu. Mnohí ľudia nasledovali Moje slová, ale šli proti Môjmu osvieteniu a osvetleniu. A tak som ich odvrhol, padli pod nadvládu satana a pridali sa k tým, ktorí Mi odporujú. (Všetci tí, ktorí Mi dnes priamo odporujú, poslúchajú Moje slová iba povrchne a neposlúchajú ich podstatu.) A koľkí počúvajú len slová, ktoré som vyriekol včera, ktorí sa držia len „haraburdia“ minulosti a necenia si „plody“ súčasnosti. Takíto ľudia sa nielenže dostali do zajatia satana, ale stali sa večnými hriešnikmi, Mojimi nepriateľmi a priamo Mi odporujú. Takýchto ľudí budem súdiť vo svojom najväčšom hneve. Dnes sú stále slepí, stále žijú v žalári temnoty (čo znamená, že takíto ľudia sú zhnité, otupené mŕtvoly, ktoré ovláda satan, pretože som zaslepil ich oči, hovorím, že sú slepí). Dovoľte Mi, aby som vám uviedol príklad na ponaučenie.

Pri zmienke o Pavlovi sa vám vybaví jeho história a niektoré príbehy o ňom, ktoré sú nepresné a nezodpovedajú skutočnosti. Bol to človek, ktorého rodičia od malička učili prijímať Môj život a ktorý na základe Môjho predurčenia mal kvality, ktoré vyžadujem. Keď mal 19 rokov, čítal rôzne knihy o živote, takže nemusím zachádzať do podrobností prečo, ale vďaka svojim kvalitám a vďaka Môjmu osvieteniu a osvetleniu dokázal nielen hovoriť s určitým pochopením o duchovných veciach, ale bol tiež schopný pochopiť Moje úmysly. To, samozrejme, nevylučuje kombináciu vnútorných a vonkajších faktorov. Napriek tomu jeho jedinou nedokonalosťou bolo, že vďaka svojmu talentu bol často povrchný a vychvaľoval sa. Takže v dôsledku svojej neposlušnosti, ktorej časť priamo predstavoval archanjel, keď som sa prvýkrát stal telom, sa Mi zo všetkých síl vzoprel. Bol jedným z tých, ktorí nepoznajú Moje slová a v ktorých srdciach už Moje miesto zaniklo. Takíto ľudia sa priamo stavajú proti Môjmu božstvu. Zrážam ich na kolená a až na samom konci sa sklonia a vyznajú sa zo svojich hriechov. Preto po tom, čo som využil jeho silné stránky, teda po tom, čo pre Mňa nejaký čas pracoval, znova upadol do svojich starých zvyklostí. Hoci sa priamo nevzbúril proti Mojim slovám, neposlúchol Moje vnútorné vedenie a osvietenie. A tak všetky jeho skutky z minulosti boli márne. Inými slovami, koruna slávy, o ktorej hovoril, sa stala prázdnymi slovami, produktom jeho vlastnej predstavivosti, pretože aj dnes je stále podrobený Môjmu súdu v zajatí Mojich pút.

Z uvedeného príkladu je zrejmé, že ktokoľvek sa Mi vzpiera (nielen Môjmu telesnému Ja, ale skôr Mojim slovám a Môjmu Duchu, teda Môjmu božstvu), toho Ja súdim v tele. Keď ťa Môj Duch opustí, padneš nadol a zostúpiš priamo do podsvetia. A hoci tvoje telo je na zemi, si ako duševne chorý. Stratil si rozum a okamžite sa cítiš ako mŕtvola, až tak, že Ma prosíš, aby som tvoje telo okamžite zničil. Väčšina z vás, ktorí sú posadnutí duchom, dôverne pozná tento pocit. Nemusím teda zachádzať do detailov. Keď som v minulosti pôsobil v normálnej ľudskej prirodzenosti, väčšina ľudí sa už merala s Mojím hnevom a majestátnosťou a poznala už niečo z Mojej múdrosti a povahy. Dnes hovorím a konám priamo v božstve. Stále sú ľudia, ktorí uvidia Môj hnev a súd na vlastné oči. Veď hlavným dielom druhej časti obdobia súdu je to, aby celý Môj ľud priamo poznal Moje skutky v tele a aby ste vy všetci priamo videli Moju povahu. Ale pretože som aj telo, mám pochopenie pre vaše slabosti. Moja nádej je, že so svojím duchom, dušou a telom nebudete zaobchádzať ako s hračkami a nezasvätíte ich bez rozmyslu satanovi. Je lepšie vážiť si všetko, čo máte, a nepovažovať to za hru, pretože ide o váš osud. Dokážete pochopiť skutočný význam Mojich slov? Dokážete brať ohľad na Moje skutočné pocity?

Ste ochotní tešiť sa z Mojich požehnaní na zemi, akoby ste boli v nebi? Ste ochotní pokladať pochopenie Mňa, potešenie z Mojich slov a poznanie Mňa za to najcennejšie a najvýznamnejšie vo svojom živote? Dokážete sa Mi naozaj plne podriadiť bez toho, aby ste mysleli na vlastné vyhliadky? Skutočne sa Mi dokážete podriadiť tak, že Mi dovolíte Vás zabiť a viesť ako ovce? Kto z vás je toho schopný? Je požehnaný každý, koho prijímam a kto dostáva Moje zasľúbenia? Chápete niečo z týchto slov? Keby som vás skúšal, naozaj by ste sa Mi vydali na milosť a uprostred týchto skúšok hľadali Moje úmysly a vnímali Moje srdce? Nechcem od vás dojímavé slová ani srdcervúce príbehy. Namiesto toho vás žiadam, aby ste o Mne vydávali dobré svedectvo a aby ste dokázali úplne a hlboko vstúpiť do reality. Ak by som nehovoril priamo, dokázali by ste sa vzdať všetkého okolo seba a nechať sa Mnou používať? Nie je to realita, ktorú žiadam? Kto dokáže pochopiť význam Mojich slov? A predsa vás prosím, aby vás už neťažili pochybnosti, aby ste aktívne prenikli do viery a pochopili podstatu Mojich slov. Aby ste ich nepochopili zle a aby vám neunikol Môj význam, v dôsledku čoho by ste mohli porušiť Moje správne ustanovenia. Moja nádej je, že vďaka Mojim slovám pochopíte, aké mám s vami úmysly. Nemyslite viac na vlastné vyhliadky a konajte tak, akoby ste sa rozhodli predo Mnou podriadiť sa vo všetkom Božiemu riadeniu. Všetci, ktorí stoja v Mojom dome, by mali robiť všetko, čo je v ich silách. A ty by si mal v poslednej časti Môjho diela na zemi zo seba vydať to najlepšie. Si naozaj ochotný správať sa takto v reálnom živote?

23. februára 1992

Predchádzajúci: 1. kapitola

Ďalší: 5. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger