O povinnosti človeka napĺňať svoju životnú rolu

V súčasnosti každý, kto skutočne miluje Boha má príležitosť byť Ním zdokonalený. Mladý alebo starý, kto v svojom srdci žije v poslušnosti Bohu a ctí si Ho, z toho Boh dokáže učiniť dokonalého človeka. Boh pritom prihliada na to, že každý človek má iné úlohy. Pokiaľ ale vynakladáte všetky svoje sily a podriaďujete sa dielu Božiemu, Boh z vás dokáže vykresať dokonalejšieho človeka. V súčasnosti nikto z vás nie je dokonalý. Niekedy dokážete robiť poriadne jednu vec, inokedy dve. Ak však pritom robíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste sa Bohu rozdali, na konci budete zdokonalení.

Mladí ľudia len málo dbajú na životné filozofie, chýba im múdrosť a nadhľad. Boh však prichádza, aby múdrosť a rozhľad človeka zdokonalil. Jeho slovo nahrádza ľudské nedostatky. Mladí sú prirodzene nestáli a musia prejsť Božou premenou. Nežijú priveľmi náboženskými predstavami a neriadia sa príliš životnými múdrosťami; o všetkom rozmýšľajú jednoducho a nezaťažujú sa zložitými úvahami. Je to súčasť ich ľudskej prirodzenosti, ktorá ešte nie je vyzretá, a je to chvályhodná súčasť; no napriek tomu – sú nevedomí a chýba im múdrosť. Toto v nich musí Boh zdokonaliť. Božie zdokonaľovanie spočíva v tom, že v nás rozvíja rozlišovaciu schopnosť. Vďaka tomu budete môcť jasne chápať mnohé duchovné veci a postupne sa premeníte na človeka, ktorého Boh dokáže použiť. Ale aj tí spomedzi bratov a sestier, ktorí sú už starší, majú svoje úlohy, ktoré si majú plniť, a Boh ich pritom neopúšťa. A aj oni majú silné stránky a slabosti. Majú naporúdzi množstvo životných múdrostí a náboženských predstáv. Vo svojom konaní lipnú na mnohých skostnatených zvykoch, majú radi poriadok, ktorý uplatňujú mechanicky a bez pružnosti. To je nežiaduci aspekt. Títo starší bratia a sestry však zostávajú pokojní a neochvejní bez ohľadu na to, čo ich postretá; vo svojom vnútri sú stabilní a nelomcujú nimi búrlivé nálady. Môžu byť pomalší v prijímaní vecí, to však nie je žiadny veľký nedostatok. Pokiaľ sa viete podriadiť; pokiaľ dokážete prijímať aktuálne Božie slová a v Božom slove sa zbytočne nevŕtať; pokiaľ máte vôľu sa mu len podriadiť a nasledovať ho a nikdy Božie slová neodsudzujete ani o nich nemáte iné zlé myšlienky; pokiaľ prijímate Jeho slová a uplatňujete ich v praxi – ak tieto podmienky spĺňate, potom vás Boh dokáže zdokonaliť.

Či ste brat alebo sestra, mladší alebo starší, viete, aká je vaša rola a čo treba robiť. Je nemiestne prehlasovať o mladých, že sú spupní, rovnako ako tvrdiť o starších, že sú pasívni alebo upadajú. Mladší aj starší dokážu využívať silné stránky tých druhých, čím kompenzujú vlastné slabosti, a dokážu si takto navzájom bez akýchkoľvek predsudkov slúžiť. Mladší a starší bratia a sestry si takto medzi sebou stavajú most priateľstva a vďaka Božej láske ste schopní si lepšie porozumieť. Mladší bratia a sestry sa nemajú dívať na starších bratov a sestry zhora a starší bratia a sestry sa zasa tváriť, že pojedli všetku múdrosť sveta: Nie je toto je základný predpoklad pre vzájomný harmonický vzťah? Ak tento princíp všetci prijmete za svoj, potom sa Božia vôľa vo vašej generácii istotne naplní.

O tom, či vás v budúcnosti postretne požehnanie alebo budete zatratení rozhodujú vaše dnešné skutky a správanie. Ak z vás Boh má uhniesť dokonalého človeka, potom sa tak musí diať už teraz, v tomto čase; v budúcnosti na to už príležitosť nebude. Boh z vás naozaj chce učiniť dokonalých ľudí, a nie je to len fráza. Boh si vás praje zdokonaliť bez ohľadu na to, aké skúšky vás v živote ešte postretnú, čo sa vám prihodí, či akým katastrofám ešte v budúcnosti budete musieť čeliť; a to je definitívna a neodškriepiteľná pravda. Pýtate sa, kde je o tom nejaké svedectvo? Svedčí o tom skutočnosť, že Božie slovo počas vekov a generácií ešte nikdy nebolo také dôležité ako je dnes. Preniklo do najvyšších sfér a pôsobenie Ducha Svätého na celé dnešné ľudstvo nemá obdobu. Z predošlých generácií mal sotva niekto takúto skúsenosť; dokonca ani v časoch Ježiša, zjavenia dneška neexistovali. Slová, ktoré sa k vám dostávajú, a vy im rozumiete, vaše zážitky, to všetko dosahuje nový vrchol. Ani uprostred skúšok a výčitiek vy, ľudia, túto loď neopúšťate, a to je nezlomný dôkaz, že Božie dielo dosahuje bezprecedentnú nádheru. No človek by sa ale sotva sám takto zmohol či takto udržal; v skutočnosti je to dielo Samého Boha. A tak z mnohých prejavov diela Božieho badať, že Boh si praje človeka zdokonaľovať, a On istotne má tú moc, aby vás dokonalosťou naplnil. Kto si toto uvedomil, kto učinil tento nový objav, ten nečaká na druhý príchod Krista, ale umožní Bohu, aby ho učinil dokonalým človekom už v tomto čase. Preto by ste mali už teraz robiť maximum, nešetriť silami, aby z vás Boh už teraz učinil dokonalých ľudí.

Nateraz je vašou úlohou nezapodievať sa negatívnymi vecami. Najprv odsuňte nabok a nevšímajte si nič z toho, čo vám spôsobuje negatívne pocity. Všedné záležitosti riešte so srdcom, ktoré hľadá a cíti, ktorým smerom má napredovať, so srdcom, ktoré sa poddáva Bohu. A kedykoľvek, keď vás bude zmáhať akákoľvek vaša slabosť, a vy jej nedovolíte ovládnuť vás, ale napriek pokušeniu vytrváte vo svojej práci, urobíte pozitívny krok vpred. Napríklad, vy, bratia a sestry, ktorí ste starší, máte náboženské predstavy, a dokážete sa aj modliť, podriadiť sa, prijať Božie slovo a prespevovať chválospevy... Ale teda, mali by ste sa zo všetkých síl, ktoré vám ešte zostali venovať niečomu, čo ešte dokážete robiť, akejkoľvek úlohe, ktorú ešte zvládate. A nie pasívne čakať. Dokázať uspokojiť Boha napĺňaním svojich úloh je ten prvotný krok. A potom, až dokážete porozumieť pravde a preniknúť do skutočnosti Božích slov, bude to znamenať, že sa Bohu podarilo učiniť z vás dokonalého človeka.

Predchádzajúci: Diskusia o cirkevnom a reálnom živote

Ďalší: Ako Boh používa človeka

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger