Priestupky privedú človeka do pekla

Mnohokrát som vás varoval a odhalil som mnoho právd, aby som si vás podmanil. Všetci sa teraz cítite oveľa bohatší ako v minulosti, pochopili ste mnoho princípov, ako by sa mal človek správať, a nadobudli ste toľko zdravého rozumu, ako by mali mať veriaci ľudia. Túto celú úrodu ste zožali v priebehu mnohých rokov. Vaše úspechy nepopieram, no musím byť úprimný, že nepopieram ani početné prejavy vzbury a zrady, ktoré ste proti Mne za tie roky spáchali, pretože tu medzi vami nie je ani jeden svätý. Všetci bez výnimky ste skazení satanom; ste nepriateľmi Krista. Do dnešného dňa ste sa dopustili nespočetných priestupkov a vzbúr, preto sa nedivte, že vás stále sužujem. Nechcem s vami takto spolunažívať – ale v záujme vašej budúcnosti a konečných osudov vás budem znovu tu a teraz trápiť. Dúfam, že Mi to dovolíte a budete schopní uveriť každému Môjmu výroku a z Mojich slov vyvodíte hlboký zmysel. Nepochybujte o Mojich slovách, a už vôbec si z nich ľubovoľne nevyberajte ani ich nezavrhujte; to nepripustím. Nesúďte Moje slová a v žiadnom prípade ich neberte na ľahkú váhu ani nehovorte, že vás stále pokúšam, ba čo je horšie, že Moje slová sú nepresné. Toto tiež nepripustím. Keď budete spochybňovať to, čo hovorím, a nebudete brať Moje slová vážne a budete Ma ignorovať, každému z vás so všetkou vážnosťou poviem: nespájajte to, čo hovorím, s filozofiou, nespájajte Moje slová s klamstvami šarlatánov. A už vôbec by ste Mojimi slovami nemali pohŕdať. Možno vám nikto v budúcnosti nebude môcť povedať to, čo vám hovorím Ja, ani sa s vami nebude môcť rozprávať tak láskavo, ani vás tak trpezlivo neprevedie touto cestou. Nasledujúce dni strávite spomienkami na dobré časy, alebo budete nahlas vzlykať či stonať v bolestiach, alebo budete živoriť v temných nociach bez kúska pravdy či života, alebo len čakať v beznádeji, či prežívať v takej trpkej ľútosti, až stratíte všetok rozum… Nikto z vás pred tým neunikne. Nikto z vás totiž neobsadil miesto, z ktorého skutočne uctieva Boha, ale všetci sa ponárate do sveta zhýralosti a zla, vnášate do svojej viery, do svojich osobností, duší a tiel toľko vecí, ktoré nemajú nič spoločné so životom a pravdou, a ktoré sú s nimi v skutočnosti v rozpore. Dúfam však, že dokážete nájsť cestu svetla. Mojou jedinou nádejou je, že sa dokážete o seba postarať, a že nebudete klásť taký dôraz na svoj konečný osud, a pritom s ľahostajnosťou pozerať na svoje správanie a priestupky.

Ľudia, ktorí veria v Boha, už dlho úprimne dúfajú v krásny konečný osud a všetci Boží nasledovníci dúfajú, že sa náhle ocitnú v blahobyte. Všetci dúfajú, že sa zakrátko pokojne usadia na tom či onom mieste v nebi. Ja však hovorím, že títo ľudia so svojimi krásnymi predstavami sa nikdy nedozvedeli, či majú nárok na takýto blahobyt, ktorý spadne z neba, alebo či tam vôbec dostanú miesto. V súčasnosti dobre poznáte sami seba, no stále dúfate, že uniknete pred pohromou posledných dní a ruke Všemohúceho, keď potrestá všetkých zlých. Ako keby túžba po sladkých snoch a po všetkom podľa svojich predstáv bola spoločnou črtou všetkých ľudí, ktorých satan skazil, a nie nejakým geniálnym úderom osamelého jednotlivca. Napriek tomu by som chcel skoncovať s týmito vašimi extravagantnými túžbami, ako aj s vašou dychtivosťou po požehnaní. Vzhľadom na početnosť vašich priestupkov a skutočnosť, že vaša vzdorovitosť neustále rastie, ako toto všetko zapadá do vašich krásnych plánov do budúcnosti? Ak sa chceš dopúšťať chýb bez akéhokoľvek obmedzenia, bez toho, aby ti v tom niečo zabránilo, a zároveň chceš, aby sa tvoje sny stali skutočnosťou, potom ťa naliehavo žiadam, aby si pokračoval vo svojej strnulosti a nikdy sa nezobudil – je to tvoj planý sen a v prítomnosti spravodlivého Boha nedostaneš výnimku. Ak jednoducho chceš naplniť svoje sny, potom nikdy nesnívaj. Radšej navždy čeľ pravde a faktom. Jedine takto sa môžeš zachrániť. Aké sú konkrétne kroky tejto cesty?

Najskôr sa pozri na všetky svoje priestupky a skúmaj akékoľvek správanie a myšlienky, ktoré sú v rozpore s pravdou.

Toto môžete urobiť veľmi jednoducho a verím, že všetci inteligentní ľudia to dokážu. Avšak výnimkou sú tí, ktorí nikdy nepochopili, čo znamená priestupok a pravda, pretože vo svojej podstate nie sú inteligentní. Prihováram sa k ľuďom, ktorých Boh prijal, sú čestní, vážne neporušili žiadne správne ustanovenia a môžu ľahko rozoznať svoje vlastné priestupky. Aj keď to, čo od vás žiadam, je ľahko dosiahnuteľné, nie je to jediná vec, ktorú od vás požadujem. V každom prípade dúfam, že sa tejto požiadavke nebudete v súkromí smiať, a najmä, že to nebudete podceňovať alebo brať na ľahkú váhu. Mali by ste k tomu pristupovať s vážnosťou a nie odmietavo.

Po druhé, ku každému svojmu priestupku a vzbure by si mal priradiť zodpovedajúcu pravdu a potom tieto pravdy použiť na ich vyriešenie. Vymeň svoje hriešne skutky a vzdorovité myšlienky a činy za praktizovanie pravdy.

Po tretie, mal by si byť čestný človek, nie niekto, kto je vždy mazaný a neustále klamlivý. (Opätovne vás žiadam, aby ste boli čestnými ľuďmi.)

Ak sa ti podarí splniť všetky tieto tri veci, potom budeš jedným zo šťastných – človekom, ktorého sny sa stanú skutočnosťou a dosiahne šťastie. Možno zoberiete tieto tri nepríjemné požiadavky vážne alebo k nim budete pristupovať ľahkovážne. Bez ohľadu na to je Mojím zámerom splniť vaše sny a zavádzať vaše ideály do praxe, nie posmievať sa vám alebo robiť z vás bláznov.

Moje požiadavky môžu byť jednoduché, ale to, čo vám hovorím, nie je také jednoduché ako jedna plus jedna sa rovná dvom. Ak budete o tom iba nenútene rozprávať alebo naprázdno tárať a dávať zvučné vyhlásenia, potom vaše plány a želania zostanú navždy len prázdnym listom. Nebudem cítiť ľútosť nad tými, ktorí toľko rokov trpia a tvrdo pracujú, no nemajú čo ukázať. Naopak, potrestám tých, ktorí nesplnili Moje požiadavky, nezaslúžia si žiadnu odmenu, a už vôbec nie súcit. Mohli by ste si myslieť, že po toľkých rokoch nasledovania a ťažkej práce by ste mali dostať misku ryže v Božom dome len za to, že tým, čo robí službu. Myslím, že väčšina z vás rozmýšľa týmto spôsobom, pretože ste vždy hľadali cestu, ako mať z vecí osoh, a nie ako byť prospešní. Preto vám teraz hovorím so všetkou vážnosťou: nezaujíma ma, aká záslužná je tvoja tvrdá práca, aké pôsobivé vzdelanie si dosiahol, ako dôsledne Ma nasleduješ, či si slávny a ako veľmi si vylepšil svoj postoj; pokiaľ si nesplnil Moje požiadavky, nikdy nezískaš Moje uznanie. Čo najskôr zahoďte všetky svoje nápady a výpočty a začnite brať Moje požiadavky vážne; inak všetkých obrátim na popol, aby som ukončil svoje dielo, a v najhoršom prípade obrátim roky svojej práce a utrpenia na ničotu, keď nebudem môcť priviesť svojich nepriateľov a tých, ktorí páchnu zlom a majú podobu satana, do Môjho kráľovstva alebo ich vziať do novej éry.

Mám veľké nádeje. Dúfam, že sa dokážete správať vhodne a správnym spôsobom, verne vykonávate svoje povinnosti, spoznáte pravdu a ľudskosť, budete ľuďmi, ktorí sa vedia vzdať kvôli Bohu všetkého, čo majú, a dokonca aj svojho života. Všetky tieto nádeje pramenia z vašich nedostatkov, vašej skazenosti a vzdorovitosti. Ak žiadny z rozhovorov, ktoré sme spolu viedli, nepritiahol vašu pozornosť, potom je pravdepodobné, že jediné, čo teraz môžem urobiť, je nepovedať už vôbec nič. Vy však chápete, kam by to viedlo. Nestáva sa Mi často, aby som odpočíval, takže ak nebudem rozprávať, urobím niečo, na čo sa ľudia budú pozerať. Mohol by som niekomu nechať zhniť jazyk alebo nechať niekoho roztrhať na kusy či spôsobiť ľuďom nervové abnormality a aby vyzerali ohavne. A ešte by som mohol ľudí prinútiť znášať muky, ktoré som pripravil špeciálne pre nich. Takto by som sa cítil spokojne, veľmi šťastne a nesmierne by som sa tešil. Hovorí sa, že „dobro sa opláca dobrom a zlo zlom“, tak prečo nie teraz? Ak sa Mi chceš vzoprieť a súdiť Ma, potom nechám zhniť tvoje ústa, a to Ma bude nekonečne tešiť. V konečnom dôsledku to, čo si urobil, nie je pravda a nemá to nič spoločné so životom, zatiaľ čo všetko, čo robím Ja, pravdou je; všetky Moje činy sú opodstatnené pre princípy Môjho diela a správne ustanovenia, ktoré som stanovil. Nabádam preto každého z vás, aby ste si nahromadili určitú cnosť, prestali páchať toľko zla a vo svojom voľnom čase dbali na Moje požiadavky. Potom pocítim radosť. Ak by ste mali prispieť (alebo darovať) pravde čo i len jednu tisícinu úsilia, ktoré ste vložili do tela, potom ti hovorím, že by si nepáchal priestupky tak často a nemal zhnité ústa. Nie je to jasné?

Čím viac priestupkov spáchaš, tým menej príležitostí dostaneš na dosiahnutie dobrého konečného osudu. Naopak, čím menej priestupkov sa dopustíš, tým viac šancí získaš na chválu od Boha. Ak tvoje priestupky narastú do tej miery, že ti nebudem môcť odpustiť, potom si svoje šance na odpustenie úplne premárnil. A tvoj konečný osud nebude hore, ale dole. Ak Mi neveríš, buď odvážny a páchaj zlo a uvidíš, čo ťa zastihne. Ak úprimne praktizuješ pravdu, potom určite dostaneš príležitosť na odpustenie tvojich priestupkov, a tak budeš menej vzdorovať a nie tak často. Ak nie si ochotný praktizovať pravdu, potom sa tvoje priestupky pred Bohom určite rozrastú a budeš čoraz častejšie vzdorovať, kým nedosiahneš hranicu, ktorá ťa úplne zničí. To nastane vtedy, keď sa rozplynie tvoj krásny sen o prijatí požehnania. Nepovažuj svoje priestupky za chyby nezrelého či pochabého človeka; nevyhováraj sa, že si nepraktizoval pravdu, pretože ti to neumožnila tvoja nízka kvalita. Neber priestupky, ktorých si sa dopustil, za činy niekoho, kto by to neurobil lepšie. Ak dokážeš sám sebe odpustiť a si k sebe štedrý, potom ťa považujem za zbabelca, ktorý nikdy nedosiahne pravdu, a tvoje priestupky ťa nikdy neprestanú prenasledovať; zabránia ti splniť požiadavky pravdy a spôsobia, že navždy zostaneš verným spoločníkom satana. Takto znie Moja rada: nezameraj sa len na svoj konečný osud, pričom si nebudeš všímať svoje skryté priestupky; ber priestupky vážne a žiadny neprehliadni len z obavy o dosiahnutie svojho konečného osudu.

Predchádzajúci: Tri napomenutia

Ďalší: Je veľmi dôležité pochopiť Božiu povahu

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger