Ako by si mal pristupovať k svojmu budúcemu poslaniu?

Dokážeš zvestovať povahu vyjadrenú Bohom v každom veku jednoznačným spôsobom, so slovami, ktoré vhodne vyjadrujú dôležitosť daného veku? Dokážeš ty, ktorý zažívaš Božie dielo posledných dní, podrobne opísať spravodlivú Božiu povahu? Dokážeš vydať jasné a presné svedectvo o Božej povahe? Ako odovzdáš ďalej to, čo si videl a zažil, tým poľutovaniahodným, biednym a oddaným veriacim, ktorí sú hladní a smädní po spravodlivosti, a čakajú od teba, že budeš ich pastierom? Čo sú to za ľudia, ktorí od teba čakajú, že ich budeš viesť? Vieš si ich predstaviť? Si si vedomý bremena, ktoré spočíva na tvojich pleciach, svojho poverenia a zodpovednosti? Kde je tvoj cit pre toto historické poslanie? Ako budeš primerane slúžiť ako majster v ďalšom veku? Máš silný zmysel pre majstrovstvo? Ako by si definoval majstra všetkých vecí? Je skutočne majstrom všetkých živých tvorov a všetkých hmotných vecí na svete? Ako plánuješ postupovať v ďalšej fáze diela? Koľko ľudí očakáva, že budeš ich pastierom? Je tvoja úloha náročná? Sú zúbožení, poľutovaniahodní, slepí a bezradní, nariekajú v temnote – kde je tá cesta? Ako len túžia po svetle pripomínajúcom padajúcu hviezdu, aby náhle zostúpilo a rozptýlilo sily temnoty, ktoré utláčali ľudstvo po toľké roky. Kto môže vedieť, do akej miery úzkostlivo dúfajú a túžia po ňom vo dne i v noci? Dokonca aj v deň, keď toto svetlo zabliká, títo hlboko trpiaci ľudia zostávajú uväznení v temnom žalári bez nádeje na oslobodenie. Kedy už nebudú plakať? Hrozné je nešťastie týchto krehkých duší, ktoré nikdy nedostali odpočinok a dlho boli v tomto stave spútané nemilosrdnými putami a zamrznutou históriou. A kto počul ich nárek? Kto spočinul zrakom na ich biede? Napadlo ti niekedy, aké zarmútené a znepokojené je Božie srdce? Ako môže zniesť pohľad na nevinné ľudstvo, ktoré Boh stvoril svojimi vlastnými rukami, ako trpí takýmito mukami? Napokon, ľudia sú obeťami, ktoré boli otrávené. A hoci ľudstvo prežilo dodnes, kto mohol vedieť, že ho už dávno otrávil diabol? Zabudol si, že si jednou z obetí? Nie si ochotný snažiť sa zo svojej lásky k Bohu o spasenie týchto preživších? Nie si ochotný venovať všetku svoju energiu, aby si splatil dlh Bohu, ktorý miluje ľudstvo ako svoje telo a krv? Keď je všetko povedané a vykonané, ako by si si vysvetlil tvoje používanie Bohom na to, aby si žil svoj výnimočný život? Si naozaj odhodlaný a presvedčený prežiť zmysluplný život zbožného, Bohu slúžiaceho človeka?

Predchádzajúci: Ako by si mal prejsť posledný úsek cesty

Ďalší: Účel riadenia ľudstva

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger