Ako by si mal prejsť posledný úsek cesty

Teraz sa nachádzate na poslednom úseku cesty, a ten je na nej rozhodujúci. Možno si prežil veľa utrpenia, vykonal veľa práce, prešiel mnohými cestami a vypočul si si veľa kázní. Možno nebolo ľahké dostať sa až tam, kde si teraz. Ak nedokážeš zniesť utrpenie, ktorému v súčasnosti čelíš, a ak budeš pokračovať tak ako v minulosti, nemôžeš byť zdokonalený. Tieto slová ťa nemajú vystrašiť – sú faktom. Po tom, čo Peter zakúsil mnoho Božieho diela, hlbšie pochopil niektoré veci a dokázal rozlišovať. Pochopil toho veľa o princípe služby a neskôr sa mohol plne oddať tomu, čím ho Ježiš poveril. Veľké zušľachtenie dosiahol najmä preto, že cítil, že za veci, ktoré sám vykonal, dlhuje Bohu veľa a nikdy Mu to nebude môcť splatiť. Peter si tiež uvedomoval, že človek je veľmi skazený, a to v ňom vyvolávalo výčitky svedomia. Ježiš Petrovi povedal veľa vecí, ale v čase, keď mu ich hovoril, dokázal Peter chápať len málo a občas v sebe ešte prechovával istý odpor a vzdorovitosť. Keď Ježiša ukrižovali, konečne zažil niečo ako prebudenie a pocítil nesmierne výčitky svedomia. Nakoniec to dospelo do bodu, keď považoval akékoľvek nesprávne myšlienky za neprijateľné. Veľmi dobre poznal svoj vlastný stav a dobre poznal aj Pánovu svätosť. V jeho srdci tak ešte viac vzrástla láska k Pánovi a začal sa viac zameriavať na svoj vlastný život. Kvôli tomu znášal veľké útrapy, a hoci to niekedy vyzeralo, že trpí ťažkou chorobou, a dokonca sa zdalo, že je mŕtvy, po tom, čo bol takto mnohokrát zušľachtený, získal väčšie pochopenie seba samého a vytvoril si skutočnú lásku k Pánovi. Dalo by sa povedať, že počas celého svojho života bol zušľachťovaný, a dokonca napomínaný. Jeho skúsenosť bola iná ako skúsenosť ktoréhokoľvek iného človeka a jeho láska prevyšovala lásku každého, kto nebol zdokonalený. Za vzor bol vybraný preto, lebo počas svojho života zažil najviac trýzne a jeho skúsenosti boli najúspešnejšie. Ak naozaj dokážete prejsť posledný úsek cesty tak, ako to zvládol Peter, neexistuje jediná stvorená bytosť, ktorá by vám mohla vziať požehnanie.

Peter bol uvedomelý človek, ale aj pri všetkej svojej ľudskej prirodzenosti mal v čase, keď začal nasledovať Ježiša, nevyhnutne veľa nesúhlasných a vzdorovitých myšlienok. Kým však nasledoval Ježiša, nebral tieto veci vážne a myslel si, že ľudia takíto jednoducho majú byť. Spočiatku teda nepociťoval žiadne výčitky ani ho nikto neorezával. Ježiš nebral Petrove reakcie vážne ani si ich nevšímal, ale len pokračoval vo svojom diele. Nikdy sa s Petrom ani s ostatnými neškriepil. Možno si povieš: „Je možné, že Ježiš o týchto ich myšlienkach nevedel?“ Vôbec nie! Práve preto, že Petrovi naozaj rozumel – dokonca sa dá povedať, že mu veľmi rozumel –, nepodnikol Ježiš proti nemu nič. Nenávidel ľudstvo, ale zároveň sa nad ním zľutoval. Nie je teraz medzi vami veľa takých, ktorí vzdorujú tak ako Pavol a ktorí majú veľa takých predstáv, aké mal vtedy Peter voči Pánovi Ježišovi? Hovorím ti, že by bolo najlepšie, keby si príliš neveril svojmu tretiemu zmyslu, svojmu zmyslu vnímania, ktorý je nespoľahlivý a satan ho už dávno úplne skazil. Myslíš si, že tvoje vnímanie je dokonalé a bezchybné? Pavol sa Pánovi Ježišovi mnohokrát vzoprel, ale Ježiš na to nereagoval. Je možné, že Ježiš dokázal uzdravovať chorých a vyháňať démonov, ale nedokázal vyhnať „démona“ z Pavla? Prečo sa mu Ježiš nakoniec zjavil až na ceste do Damasku a zrazil ho až po svojom zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení, zatiaľ čo Pavol naďalej bezhlavo zatýkal Ježišových učeníkov? Je možné, že Pán Ježiš reagoval príliš pomaly? Alebo to bolo preto, že kým bol vtelený, nemal žiadnu autoritu? Myslíš si, že keď za Mojím chrbtom tajne ničíš a kladieš odpor, neviem o tom? Myslíš si, že útržky osvietenia, ktoré získavaš od Ducha Svätého, sa dajú použiť na to, aby si Mi odporoval? Keď bol Peter nezrelý, prechovával mnohé predstavy o Ježišovi. Prečo teda nebol hanobený? Práve teraz robí mnoho ľudí veci bez viny, a aj keď sa im jasne povie, že to, čo robia, nie je správne, nepočúvajú. Nie je to výslovne pre to, že ľudia sú vzdorovití? Povedal som už toho toľko, ale tebe stále chýba čo i len kúsok vnímania svedomia. Ako teda dokážeš prejsť posledný úsek a kráčať ďalej až na koniec cesty? Necítiš, že je to otázka obrovských rozmerov?

Potom, čo boli ľudia podmanení, dokážu sa podriadiť Božiemu ovládaniu, majú svoju vieru aj vôľu, ktorou milujú Boha, a spoliehajú sa na ne, aby Ho nasledovali. Ako teda možno prejsť posledný úsek cesty? Počas svojich dní, kedy prežívaš súženie, musíš zniesť všetky ťažkosti a musíš mať vôľu trpieť. Len tak môžeš dobre prejsť týmto úsekom cesty. Myslíš si, že prejsť týmto úsekom cesty je také ľahké? Mal by si vedieť, akú úlohu by si mal plniť, musíš zvýšiť svoje kvality a vyzbrojiť sa primeranou pravdou. Nie je to práca na jeden ani dva dni a nie je to také jednoduché, ako si myslíš! Prejdenie posledného úseku cesty závisí od toho, akú vieru a vôľu skutočne máš. Možno nevidíš, že v tebe pôsobí Duch Svätý, alebo možno nevieš nájsť pôsobenie Ducha Svätého v cirkvi, a preto si pesimistický, sklamaný a plný zúfalstva z cesty, ktorá ťa čaká. Padli najmä všetci veľkí minulí bojovníci – nie je to všetko pre teba rana? Ako by si sa mal pozerať na tieto veci? Máš alebo nemáš vieru? Rozumieš plne dnešnému dielu alebo nie? Tieto veci môžu rozhodnúť o tom, či posledným úsekom cesty dokážeš úspešne prejsť.

Prečo sa hovorí, že ste teraz na poslednom úseku cesty? Je to preto, že ste pochopili všetko, čo by ste mali pochopiť, a preto, že som vám povedal o všetkom, čo by ľudia mali dosiahnuť. Povedal som vám aj o všetkom, čo vám bolo zverené. Takže teraz kráčate po poslednom úseku cesty, po ktorej vediem ľudí. Vyžadujem len, aby ste dokázali žiť samostatne. Vždy a za každých okolností budete mať cestu, po ktorej sa môžete vydať, budete zvyšovať svoje kvality ako predtým, normálne čítať Božie slová a viesť normálny ľudský život. Teraz ťa vediem k tomu, aby si žil týmto spôsobom, ale keď ťa v budúcnosti nepovediem, dokážeš to ešte? Budeš schopný ísť ďalej? Toto bola Petrova skúsenosť: Keď ho Ježiš viedol, nič nechápal, bol vždy bezstarostný ako dieťa a veci, ktoré robil, nebral vážne. Svoj normálny ľudský život začal žiť až po Ježišovom odchode. Jeho zmysluplný život sa začal, až keď Ježiš odišiel. Hoci mal istý zmysel pre normálnu ľudskú prirodzenosť a niektoré veci, ktoré by mal mať normálny človek, jeho pravá skúsenosť a snaha nadobudla nový začiatok až po Ježišovom odchode. Aká je vaša súčasná situácia? Teraz ťa týmto smerom vediem a ty si myslíš, že je to úžasné. Nie sú tu žiadne prostredia ani skúšky, ktoré by ťa postihovali, no takto sa nedá zistiť, aké duchovné postavenie v skutočnosti máš, ani to, či sa naozaj usiluješ o pravdu. Svojimi ústami hovoríš, že rozumieš svojmu jadru, ale to sú prázdne slová. Tvoje porozumenie sa overí až v budúcnosti, keď budeš čeliť faktom. Teraz tomu rozumieš takto: „Chápem, že moje telo je veľmi skazené a že jadrom ľudského tela je búriť sa proti Bohu a odporovať Mu. Dokázať prijať Boží súd a napomínanie je spôsob, akým Boh ľudí pozdvihuje. Teraz to už chápem a som ochotný oplatiť Božiu lásku.“ To sa však ľahko povie. Keď na teba doľahne súženie, skúšky a utrpenie, nebude ľahké tieto veci podstúpiť. Touto cestou sa uberáte každý deň, ale stále nie ste schopní pokračovať vo svojej skúsenosti. Ešte horšie by bolo, keby som vás nechal ísť a viac si vás nevšímal. Väčšina ľudí by sa zrútila a premenila na soľný stĺp, znamenie hanby. Takéto možnosti sú veľmi pravdepodobné. Nemáš z toho obavy alebo strach? Peter týmto prostredím prešiel a zažil takéto utrpenie, ale ostal stáť pevne. Keby si bol tomu vystavený ty, dokázal by si pevne stáť? To, čo Ježiš povedal, a dielo, ktoré vykonal, kým bol na zemi, dali Petrovi základ, a práve s týmto základom sa vybral na svoju ďalšiu cestu. Dokážete sa dostať na túto úroveň? Môžu sa cesty, po ktorých si kráčal, a pravdy, ktoré si pochopil, stať pre teba základom, na ktorom môžeš v budúcnosti pevne stáť? Môžu sa tieto veci stať tvojou víziou, aby si mohol aj neskôr pevne stáť? Poviem vám pravdu – dá sa povedať, že to, čo ľudia v súčasnosti chápu, sú všetko učenia. Je to preto, že nemajú skúsenosti so všetkým, čomu rozumejú. To, že si dokázal pokračovať až doteraz, je len preto, že ťa viedlo nové svetlo. Nie je to preto, že tvoje duchovné postavenie dosiahlo určitú úroveň, ale skôr preto, že Moje slová ťa vedú až do dnešného dňa. Nie je to preto, že tvoja viera je veľká, ale skôr vďaka múdrosti Mojich slov, ktoré ti umožnili nasledovať celú cestu až do dnešného dňa. Keby som teraz neprehovoril, nenechal ťa počuť svoj hlas, nedokázal by si pokračovať a okamžite by si prestal napredovať. Nie je toto vaše skutočné duchovné postavenie? Nemáte predstavu, ako vstúpiť a ako doplniť to, čo vám chýba. Nechápete, ako žiť zmysluplný ľudský život, ako splácať Božiu lásku alebo ako vydávať svedectvo, ktoré je silné a prenikavé. Ste úplne neschopní dosiahnuť tieto veci. Ste leniví a hlúpi! Jediné, čo dokážete, je opierať sa o niečo iné, a to je nové svetlo a Ten, ktorý je vpredu a vedie vás. To, že si dokázal vytrvať až dodnes, je preto, že si sa úplne spoliehal na nové svetlo a najnovšie výroky. Nie ste ako Peter, ktorý bol zdatný, aby nasledoval pravú cestu, ani ako Jób, ktorý dokázal oddane uctievať Jahveho a veriť, že Jahve je Boh, bez ohľadu na to, ako ho Jahve skúšal a či ho požehnal. Si toho schopný aj ty? Ako ste boli podmanení? Jedna vec je súd, napomínanie a prekliatie a druhá vec sú tajomstvá, ktoré si vás podmania. Všetci ste ako osly. Ak to, o čom hovorím, nie je pre vás dostatočne ušľachtilé, ak neexistujú tajomstvá, potom vás nemožno podmaniť. Keby vám kázal človek a keby dlho kázal stále o tých istých veciach, všetci by ste do dvoch rokov odišli a rozutekali sa, nedokázali by ste pokračovať. Neviete, ako ísť hlbšie, ani nechápete, ako sa usilovať o pravdu alebo o životnú cestu. Jediné, čomu rozumiete, je prijímať niečo, čo sa vám zdá nové, napríklad počúvať o tajomstvách alebo víziách, o tom, ako pôsobil Boh, o Petrových skúsenostiach alebo o pozadí Ježišovho ukrižovania… Ste ochotní počúvať len o tomto, a čím viac počúvate, tým viac ste nabití energiou. Všetko to počúvate len preto, aby ste rozptýlili svoj smútok a nudu. Udržiavate svoje životy výlučne týmito novinkami. Myslíš si, že tam, kde si dnes, si sa dostal vďaka vlastnej viere? Nie je to úbohý, žalostný kúsok vášho duchovného postavenia? Kde je vaša čestnosť? Kde je vaša ľudská prirodzenosť? Máte ľudský život? Koľko z toho máte, aby ste mohli byť zdokonalení? Nie je to, čo hovorím, naozaj tak? Takto hovorím a konám, ale vy si to aj tak takmer vôbec nevšímate. Nasledujete, ale popritom aj sledujete. Vždy si zachovávate zdanie ľahostajnosti a nechávate sa vodiť za nos. Takto ste to robili všetci. Tam, kde ste dnes, vás priviedlo výlučne napomínanie, zušľachťovanie a karhanie. Keby sa kázalo iba o vstupe do života, nevytratili by ste sa už dávno všetci? Každý z vás je ešte väčší snob než ten druhý, ale v skutočnosti sú vaše bruchá plné iba špinavej vody! Dokázal si vytrvať doteraz len preto, že si pochopil pár tajomstiev, niečo, čo ľudia predtým nechápali. Nemáte dôvod, aby ste nenasledovali, takže ste sa len tak-tak dokázali pozbierať a nasledovať dav. Tento výsledok sa dosiahol iba prostredníctvom Mojich slov a určite to nie je váš vlastný výkon. Nemáte sa čím chváliť. V tejto etape diela vás teda do dnešného dňa viedli predovšetkým slová. Kto z vás by inak dokázal poslúchať? Kto by bol schopný vytrvať až do dnešného dňa? Od začiatku ste chceli odísť v prvej možnej chvíli, ale neodvážili ste sa, chýbala vám odvaha. Až dodnes ste nasledovali spolovice.

Až po ukrižovaní Ježiša a Jeho odchode sa začal Peter uberať vlastnou cestou a kráčať tam, kam by mal. Správnu výbavu získal až potom, keď uvidel svoje vlastné chyby a nedostatky. Videl, že má príliš slabé bohabojné srdce a nedostatok vôle trpieť, že nepreniká do podstaty a že mu chýba zmysel. Videl, že je v ňom veľa toho, čo nie je v súlade s Ježišovou vôľou, a že je v ňom množstvo vzdoru, odporovania a vecí poznačených ľudskou vôľou. Až potom sa mu podarilo získať vstup v každom ohľade. Keď ho Ježiš viedol, odhalil jeho stav. Peter to síce uznal a súhlasil s Ježišom, no stále mu chýbalo pravé pochopenie. Bolo to preto, lebo vtedy nemal ani skúsenosť, ani poznanie svojho duchovného postavenia. To znamená, že teraz vás vediem iba slovami. Nie je možné, aby som vás zdokonalil v krátkom čase, a vy budete obmedzení na to, že budete schopní pochopiť a poznať pravdu. Je to tak preto, že súčasným dielom je podmaniť si ťa a presvedčiť ťa v tvojom srdci. Až potom, keď budú ľudia podmanení, budú niektorí z nich zdokonalení. Tie vízie a pravdy, ktorým rozumieš, práve teraz vytvárajú základ pre tvoje budúce skúsenosti. V budúcom súžení všetci prakticky okúsite tieto slová. Neskôr, keď na teba doľahnú skúšky a ty budeš vystavený súženiu, pomyslíš na slová, ktoré dnes hovoríš a ktoré sú: „Bez ohľadu na to, aké súženie, skúšky alebo veľké katastrofy ma postretnú, musím uspokojiť Boha.“ Premýšľaj o Petrových aj o Jóbových skúsenostiach – budeš dnešnými slovami oduševnený. Iba tak môže byť tvoja viera inšpirovaná. Peter vtedy povedal, že nie je hoden prijať Boží súd a napomínanie, a keď nadíde čas, aj ty budeš chcieť, aby všetci ľudia skrz teba videli spravodlivú Božiu povahu. Ochotne prijmeš Jeho súd a napomínanie a Jeho súd, napomínanie a prekliatie budú pre teba útechou. Teraz je jednoducho neprijateľné, aby si nebol vybavený pravdou. Bez nej nielenže nedokážeš v budúcnosti stáť pevne, ale možno ani nebudeš schopný prežívať súčasné dielo. Ak je to tak, nebudeš jedným z tých, ktorí budú odvrhnutí a potrestaní? Doteraz si ešte nenatrafil na žiadne fakty a Ja som ti dal vo všetkých ohľadoch všetko, čo ti chýba. Hovorím zo všetkých ohľadov. Neznášali ste veľa utrpenia, beriete len to, čo je dostupné, bez toho, aby ste za to zaplatili nejakú cenu, a navyše nemáte vlastné skutočné skúsenosti ani poznatky. Takže to, čo chápete, nie sú vaše skutočné duchovné postavenia. Ste obmedzení v chápaní, poznaní a videní a veľa úrody ste nezožali. Keby som vám nikdy nevenoval pozornosť, ale nechal vás podstupovať skúsenosti vo vašom vlastnom dome, už dávno by ste sa hnali späť do šíreho sveta. Cesta, po ktorej budeš v budúcnosti kráčať, bude cestou utrpenia, a ak úspešne prejdeš týmto súčasným úsekom, budeš mať svedectvo, keď v budúcnosti podstúpiš väčšie súženie. Ak pochopíš význam ľudského života, vydal si sa v ňom správnou cestou a ak sa v budúcnosti bez akýchkoľvek ponosovaní alebo rozhodnutí podriadiš Jeho zámerom bez ohľadu na to, ako s tebou Boh zaobchádza, a ak nebudeš klásť Bohu žiadne požiadavky, potom sa staneš hodnotným človekom. Doteraz si nepodstúpil súženie, takže môžeš bez rozdielu čokoľvek poslúchať. Hovoríš, že nech Boh vedie akokoľvek, je to v poriadku a necháš všetko na Božie ovládanie. Či už ťa Boh napomína alebo preklína, budeš Mu ochotný vyhovieť. To, čo si teraz povedal, nemusí nevyhnutne predstavovať tvoje duchovné postavenie. To, čo si ochotný urobiť teraz, nemusí svedčiť o tom, že dokážeš nasledovať až do konca. Keď na teba príde veľké súženie alebo keď budeš vystavený prenasledovaniu, nátlaku alebo ešte väčším skúškam, nebudeš schopný vysloviť tie slová. Ak to dokážeš vtedy pochopiť a zotrváš pevne stáť, bude to tvoje duchovné postavenie. Aký bol vtedy Peter? Peter povedal: „Pane, obetujem pre Teba svoj život. Aj keby som mal s Tebou zomrieť, zomriem!“ Takto sa vtedy modlil. Povedal tiež: „Aj keby Ťa iní nemilovali, ja Ťa musím milovať až do konca. Budem Ťa nasledovať za každých okolností.“ Takto vtedy hovoril, ale len čo naňho prišli skúšky, zrútil sa a plakal. Všetci viete, že Peter tri razy zaprel Pána, však? Veľa ľudí sa rozplače a prejaví ľudskú slabosť, keď sú vystavení skúškam. Nie si svojím vlastným pánom. V tomto nemôžeš mať nad sebou kontrolu. Možno sa ti dnes darí naozaj dobre, ale to je preto, že máš vhodné prostredie. Ak sa to zajtra zmení, ukážeš svoju zbabelosť a neschopnosť, svoju biednosť a nehodnosť. Tvoja „mužnosť“ už dávno nebude nanič a možno aj hodíš flintu do žita a odídeš. To svedčí o tom, že to, čo si vtedy chápal, nebolo tvoje skutočné duchovné postavenie. Na niečie skutočné duchovné postavenie sa treba pozrieť preto, aby sa zistilo, či naozaj miluje Boha, či je schopný skutočne sa podriadiť Božiemu zámeru a či dokáže zapojiť všetky svoje sily, aby sa dosiahlo to, čo Boh vyžaduje, a či zostáva verný Bohu a dáva Bohu to najlepšie zo všetkého, aj keby to znamenalo obetovať vlastný život.

Musíš si pamätať, že boli teraz vyslovené tieto slová: Neskôr zažiješ väčšie súženie a väčšie utrpenie! Byť zdokonalený nie je jednoduché ani ľahké. Musíš mať prinajmenšom Jóbovu vieru, alebo možno ešte väčšiu, ako bola tá jeho. Mal by si vedieť, že skúšky v budúcnosti budú väčšie ako Jóbove a že musíš ešte podstúpiť dlhodobé napomínanie. Je to jednoduché? Ak sa tvoja kvalita nedá zlepšiť, ak ti chýba schopnosť chápania a ak vieš príliš málo, potom v tom čase nebudeš mať žiadne svedectvo, ale naopak, staneš sa pre satana žartom či hračkou. Ak sa nedokážeš držať vízií teraz, potom nemáš vôbec žiadny základ a v budúcnosti budeš zavrhnutý! Po žiadnom úseku cesty nie je jednoduché kráčať, preto to neber na ľahkú váhu. Dôkladne to zváž a priprav sa na to, ako správne prejsť posledný úsek tejto cesty. Je to cesta, po ktorej treba v budúcnosti kráčať, cesta, po ktorej musia kráčať všetci ľudia. Toto poznanie nesmieš nechať bez povšimnutia. Nemysli si, že to, čo ti hovorím, je len hádzaním hrachu na stenu. Príde deň, keď to všetko dobre využiješ – Moje slová nemôžu byť vyslovené nadarmo. Toto je čas, aby si sa vyzbrojil, čas, aby si si vydláždil cestu do budúcnosti. Mal by si si pripraviť cestu, po ktorej by si mal neskôr kráčať. Ma by si sa obávať a strachovať o to, ako dokážeš v budúcnosti pevne stáť, a dobre sa na svoju budúcu cestu priprav. Nebuď nenásytný a lenivý! Musíš urobiť úplne všetko, čo je v tvojich silách, aby si čo najlepšie využil svoj čas a získal všetko, čo potrebuješ. Dávam ti všetko, aby si mohol porozumieť. Na vlastné oči ste videli, koľko som toho za necelé tri roky povedal a aké dielo som vykonal. Jedným z dôvodov, prečo som takto konal, je to, že ľuďom toho toľko chýba, a ďalším, že času je príliš málo, nemožno to ďalej odkladať. Predstavuješ si, že ľudia musia najprv dosiahnuť dokonalú vnútornú jasnosť, aby mohli svedčiť a byť použití – ale nebolo by to príliš pomalé? Ako dlho ťa teda budem musieť sprevádzať? Keby som ťa mal sprevádzať až dovtedy, kým budem starý a šedivý, nebolo by to možné! Podstúpením väčšieho súženia dosiahnu všetci ľudia skutočné porozumenie. Toto sú jednotlivé kroky diela. Keď úplne pochopíš vízie, ktoré ti dnes boli sprostredkované, a dosiahneš skutočné duchovné postavenie, žiadne ťažkosti, ktoré neskôr podstúpiš, ťa nezdrvia a dokážeš im odolať. Keď dokončím tento posledný krok diela a vyslovím posledné slová, budú musieť ľudia ďalej kráčať svojou vlastnou cestou. Naplnia sa tým slová, ktoré boli vyslovené predtým: Duch Svätý má poverenie pre každého jedného človeka a dielo, ktoré má vykonať v každom jednom človeku. V budúcnosti pôjde každý po ceste, po ktorej má kráčať, vedený Duchom Svätým. Kto sa dokáže postarať o druhých, keď budú prechádzať súžením? Každý jeden človek má svoje vlastné utrpenie a každý má svoje vlastné duchovné postavenie. Duchovné postavenie žiadnych dvoch ľudí nie je rovnaké. Muži sa nebudú vedieť postarať o svoje ženy, rodičia o svoje deti a nikto sa nedokáže postarať o nikoho iného. Už to nebude ako teraz, keď je ešte možná vzájomná starostlivosť a podpora. Budú to časy, ktoré odhalia každý typ človeka. To znamená, že keď Boh udrie pastierov, ovce stáda sa rozpŕchnu, a vy vtedy nebudete mať žiadneho skutočného vodcu. Ľudia budú rozdelení – nebude to ako teraz, keď sa môžete zomknúť ako spoločenstvo. Tí, v ktorých nepôsobí Duch Svätý, ukážu v budúcnosti svoju pravú tvár. Muži zapredajú svoje ženy, ženy zapredajú svojich mužov, deti zapredajú svojich rodičov a rodičia budú svoje deti prenasledovať – ľudské srdce je nepochopiteľné! Jediné, čo sa dá robiť, je držať sa toho, čo človek má, a riadne kráčať po poslednom úseku cesty. Práve teraz to jasne nevidíte, všetci ste krátkozrakí. Nie je ľahké úspešne prejsť týmto krokom diela.

Čas súženia nebude príliš zdĺhavý, bude vskutku trvať menej ako rok. Ak by trval rok, ďalší krok diela by sa oneskoril a duchovné postavenie ľudí by nebolo dostatočné. Ak by to trvalo príliš dlho, ľudia by to nedokázali vydržať. Koniec koncov, ľudské duchovné postavenie má svoje obmedzenia. Keď dokončím svoju prácu, ďalším krokom bude, aby ľudia kráčali po ceste, po ktorej by mali. Každý musí pochopiť, akou cestou by mal kráčať – je to cesta a proces utrpenia a je to aj cesta zušľachťovania tvojej vôle milovať Boha. Do ktorých právd by si mal vstúpiť, ktoré pravdy by si mal doplniť, ako by si mal prežívať a z ktorého hľadiska by si mal vstúpiť – všetko to musíš pochopiť. Teraz sa musíš vyzbrojiť. Keď na teba doľahne súženie, bude už neskoro. Každý človek musí niesť bremeno svojho vlastného života a nečakať vždy na varovania iných alebo na to, aby ho iní stále ťahali za uši. Povedal som toho už toľko, ale ty stále nevieš, do ktorých právd by si mal vstúpiť alebo ktorými pravdami sa vyzbrojiť. Svedčí to o tom, že si pri čítaní Božích slov nevynaložil žiadne úsilie. Nenesieš vôbec žiadne bremeno svojho vlastného života – môže to byť prijateľné? Nemáš jasno v tom, do čoho by si mal vstúpiť, nerozumieš tomu, čo by si mal pochopiť, a stále tápeš, ktorou cestou by si sa mal v budúcnosti vydať. Nie si úplne bezcenný? Aký je z teba úžitok? To, čo teraz robíte, je budovanie a dláždenie svojich vlastných ciest. Musíš vedieť, čo by ľudia mali dosiahnuť, a musíš poznať nároky Božích požiadaviek na ľudstvo. Musíš to chápať takto: Je jedno, čo sa stane, aj keď som hlboko skazený, musím tieto nedostatky pred Bohom napraviť. Pred tým, ako mi to Boh povedal, som nechápal, ale teraz, keď mi to povedal a ja tomu rozumiem, musím sa ponáhľať, aby som nedostatky napravil a aby som žil normálnu ľudskú prirodzenosť a žil takým spôsobom, ktorý môže uspokojiť Božiu vôľu. Aj keď nemôžem byť ako Peter, mal by som žiť aspoň normálnu ľudskú prirodzenosť. Takto môžem uspokojiť Božie srdce.

Posledný úsek tejto cesty bude trvať odteraz až do ukončenia budúceho súženia. Na tomto úseku cesty sa ukáže skutočné duchovné postavenie ľudí, ako aj to, či majú pravú vieru. Keďže táto časť cesty bude príkrejšia a tŕnistejšia než všetky cesty, po ktorých boli ľudia vedení doteraz, nazýva sa „posledný úsek cesty“. Pravdou je, že to nie je úplne posledná časť cesty. Je to preto, že keď prejdeš súžením, podstúpiš dielo šírenia evanjelia a časť ľudí sa podrobí dielu použitia. O „poslednom úseku cesty“ sa teda hovorí len v súvislosti so súžením pri ľudskom zušľachťovaní a s drsným prostredím. Na úseku cesty, po ktorom sa kráčalo v minulosti, som ťa Ja sám viedol na tejto šťastnej púti, viedol som ťa za ruku, aby som ťa učil, a kŕmil som ťa zo svojich vlastných úst. Hoci si mnohokrát prešiel napomínaním a súdom, nebolo to pre teba nič iné než pár ľahkých úderov. Samozrejme, že sa tým podstatne zmenil tvoj pohľad na vieru v Boha. V dôsledku toho sa tiež výrazne vyrovnala tvoja povaha a umožnilo ti to nadobudnúť o Mne určité malé pochopenie. Chcem však povedať, že keď ľudia kráčali po tomto úseku cesty, cena alebo namáhavé úsilie, ktorú zaplatili, bola pomerne malá – to Ja som ťa priviedol tam, kde si dnes. Je to preto, že od teba nič nežiadam. Moje požiadavky na teba nie sú vôbec vysoké – len ti umožňujem, aby si prijal to, čo je dostupné. Za tento čas som sa nepretržite staral o vaše potreby a nikdy som nekládol neprimerané nároky. Vy ste opakovane znášali napomínanie, no aj tak ste nedosiahli to, čo som od vás pôvodne chcel. Cúvli ste a ste skľúčení, ale to neberiem do úvahy, pretože teraz je čas na Moje osobné dielo a vašu „oddanosť“ voči Mne aj tak neberiem príliš vážne. Ale na ceste odtiaľto už nebudem konať ani hovoriť, a keď príde čas, nedovolím, aby ste boli aj naďalej takíto nečinní. Umožním vám dostať výdatné lekcie, aby ste sa učili, a nedovolím vám prijať, čo je dostupné. Vaše dnešné skutočné duchovné postavenie sa musí odhaliť. To, či bolo vaše dlhoročné úsilie napokon plodné, sa ukáže podľa toho, ako prejdete týmto posledným úsekom cesty. V minulosti ste si mysleli, že veriť v Boha je veľmi ľahké, a to preto, lebo k vám Boh nebol prísny. A čo teraz? Myslíte si, že veriť v Boha je jednoduché? Stále máte pocit, že viera v Boha vás robí šťastnými a bezstarostnými ako deti, čo sa hrajú na ulici? Je pravda, že ste ovce. Musíte však byť schopní kráčať po ceste, po ktorej by ste mali ísť, aby ste oplatili Božiu milosť a úplne získali Boha, v ktorého veríte. Neposmievajte sa sami sebe a nebalamuťte sami seba! Ak dokážeš vytrvať na tomto úseku cesty, budeš môcť uzrieť nevídané predstavenie, ako sa Moje dielo evanjelia šíri po celom vesmíre, a budeš mať šťastie byť Mojím dôverníkom a podieľať sa na rozširovaní Môjho diela do celého vesmíru. Vtedy budeš s veľkou radosťou pokračovať v ceste, po ktorej by si mal kráčať. Budúcnosť bude bezhranične jasná, no teraz je prvoradé správne kráčať týmto posledným úsekom. Musíš hľadať a pripraviť sa na to, ako to urobiť. To je to, čo musíš práve teraz urobiť. Teraz je to naliehavé!

Predchádzajúci: Musíte rozumieť dielu – nenasledujte Boha v zmätku!

Ďalší: Ako by si mal pristupovať k svojmu budúcemu poslaniu?

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger