Službu Bohu treba očistiť

Odkedy Boh začal pôsobiť vo vesmíre, predurčil mnohých ľudí, aby Mu slúžili. Patria sem ľudia z každej oblasti života. Jeho cieľom je splniť svoju vôľu a hladko dokončiť svoje dielo na zemi. Preto si vybral ľudí, aby Mu slúžili. Každý človek, ktorý slúži Bohu, musí pochopiť Jeho vôľu. Pre ľudí sú Božia múdrosť, všemohúcnosť a princípy Jeho pôsobenia na zemi zrejmejšie vďaka tomuto Jeho dielu. Boh prišiel na zem, aby naplnil svoje dielo, aby spolupracoval s ľuďmi, aby mohli Jeho dielo lepšie spoznať. Dnes vy, táto skupina ľudí, máte to šťastie, že môžete slúžiť praktickému Bohu. Je to pre vás nevýslovné požehnanie – skutočne, Boh vás pozdvihol. Boh má vždy svoje princípy, keď si vyberá človeka do služby. Slúžiť Bohu v žiadnom prípade neznamená, ako si to ľudia predstavujú, že ide len o nadšenie. Dnes vidíte, že všetci, čo slúžia pred Bohom, to robia preto, lebo ich vedie Boh a pôsobí v nich Duch Svätý. Sú to ľudia, ktorí hľadajú pravdu. Toto sú základné požiadavky pre všetkých, ktorí slúžia Bohu.

Slúžiť Bohu nie je jednoduchá úloha. Ľudia, ktorých skazená povaha zostáva nezmenená, nikdy nemôžu slúžiť Bohu. Ak tvoju povahu neposúdia a nenapomenú Božie slová, tvoja povaha ešte stále reprezentuje satana, čo dokazuje, že slúžiš Bohu na základe svojich vlastných úmyslov a tvoja služba je založená na tvojej satanskej povahe. Slúžiš Bohu svojím prirodzeným charakterom a podľa svojich osobných preferencií. Ba čo viac, vždy si myslíš, že to, čo chceš urobiť ty, je príjemné aj Bohu, a to, čo nechceš urobiť, sa Bohu nepáči. Konáš len podľa svojich vlastných preferencií. Dá sa to nazvať službou Bohu? V tvojej povahe života nedochádza ani k tej najmenšej zmene. Svojou službou budeš ešte tvrdohlavejší, a preto sa v tebe zakorení skazená povaha. V tvojom vnútri sa vytvoria pravidlá o službe Bohu, ktoré sa budú zakladať najmä na tvojom vlastnom charaktere a na skúsenostiach, ktoré vyplývajú z tvojej služby podľa tvojej povahy. Sú to skúsenosti a ponaučenia človeka. Je to ľudská filozofia života vo svete. Takýchto ľudí možno označiť za farizejov a náboženských predstaviteľov. Ak sa nikdy nezobudia a nebudú konať pokánie, zaiste sa zmenia na falošných Kristov a antikristov, ktorí budú v posledných dňoch klamať ľudí. Falošní Kristovia a antikristi, o ktorých sa hovorilo, povstanú spomedzi týchto ľudí. Ak tí, čo slúžia Bohu, budú postupovať podľa svojho charakteru a budú konať podľa svojej vôle, riskujú, že budú kedykoľvek odvrhnutí. Tí, čo uplatňujú dlhoročné skúsenosti nadobudnuté v službe Bohu, aby si získali srdcia druhých ľudí, aby ich vyučovali a ovládali a aby mali vysoké postavenie a nikdy nekonajú pokánie, nikdy nevyznajú svoje hriechy, nikdy sa nezrieknu výhod, ktoré vyplývajú z postavenia – títo ľudia pred Bohom neobstoja. Podobajú sa Pavlovi a zakladajú si na svojom vysokom postavení a pýšia sa svojou spôsobilosťou. Boh týchto ľudí nezdokonalí. Takáto služba narúša Božie dielo. Ľudia sa vždy držia toho starého. Lipnú na predstavách z minulosti, na všetkom z minulých čias. Je to veľká prekážka pre ich službu. Ak sa toho nedokážeš zbaviť, naruší ti to celý život. Boh ťa ani v najmenšom nepochváli, aj keby si si pri práci zlomil nohy alebo zničil chrbát od práce. Nepochváli ťa ani vtedy, keby si sa umučil službou Bohu. Práve naopak: Povie ti, že si zlosyn.

Boh od dnešného dňa náležite zdokonalí tých, čo nemajú náboženské predstavy, chcú odložiť svoje staré ja a jednoducho budú poslúchať Boha. Zdokonaľuje tých, čo túžia po slovách Boha. Títo ľudia by sa mali postaviť a slúžiť Bohu. V Bohu je nekonečná hojnosť a nesmierna múdrosť. Jeho úžasné dielo a drahocenné slová čakajú, aby sa z nich tešilo ešte viac ľudí. V súčasnej situácii ľudia, ktorí majú náboženské predstavy, ľudia, ktorí si zakladajú na postavení a nedokážu odsunúť samých seba na druhé miesto, veľmi ťažko prijmú tieto nové veci. Duch Svätý nemá možnosť týchto ľudí zdokonaliť. Ak sa človek nerozhodne poslúchať a nemá smäd po slovách Boha, nemá možnosť prijať tieto nové veci. Bude čoraz vzdorovitejší, zákernejší a skončí na nesprávnej koľaji. Keď Boh koná svoje dielo, pozdvihne viac ľudí, ktorí Ho naozaj milujú a môžu prijať nové svetlo. Úplne zavrhne náboženských predstaviteľov, ktorí si zakladajú na svojom postavení. Nechce ani jediného človeka, ktorý tvrdohlavo odmieta zmenu. Chceš patriť medzi nich? Konáš svoju službu podľa svojich preferencií alebo podľa toho, čo chce Boh? Sám to musíš vedieť. Si náboženským predstaviteľom alebo si novorodencom, ktorého zdokonaľuje Boh? Za akú veľkú časť tvojej služby ťa Duch Svätý pochváli? A na akú časť tejto služby si Boh ani nespomenie? Aká veľká zmena nastala dôsledkom tvojej dlhoročnej služby? Rozumieš tomu? Ak si naozaj veriaci, odložíš svoje staré náboženské predstavy z minulosti a budeš nanovo a lepšie slúžiť Bohu. Nie je neskoro vstať. Staré náboženské predstavy môžu pokaziť človeku celý život. Skúsenosti, ktoré človek nadobudne, môžu spôsobiť, že sa vzdiali od Boha a bude si robiť veci po svojom. Ak sa toho nezbavíš, budú kameňom úrazu pre napredovanie v tvojom živote. Boh vždy zdokonaľuje tých, čo Mu slúžia. Týchto ľudí ľahko nezavrhuje. Ak naozaj prijmeš to, že ťa slová Boha posúdia a napomenú, ak dokážeš zanechať svoje staré náboženské praktiky a pravidlá a prestaneš používať staré náboženské predstavy ako meradlo pre Božie slová v dnešnej dobe, až potom budeš mať budúcnosť. Ak sa však budeš držať toho starého, ak si to budeš ceniť, potom nemôžeš byť spasený. Boh takýmto ľuďom nebude venovať pozornosť. Ak chceš byť naozaj zdokonalený, musíš sa rozhodnúť, že úplne zanecháš všetko z minulosti. Aj keby to, čo si robil v minulosti, bolo správne, aj keby to bolo Božie dielo, musíš to zanechať a nedržať sa toho. Aj keby to bolo dielo Ducha Svätého a vykonal to priamo Duch Svätý, dnes to musíš zanechať. Nesmieš sa toho držať. Toto Boh vyžaduje. Všetko sa musí obnoviť. Boh vo svojom diele a svojich slovách nehovorí o starých veciach, ktoré boli v minulosti. Nelistuje v starom almanachu. Boh je Boh, ktorý je vždy nový a nikdy nie je starý. Nedrží sa ani svojich slov z minulosti. Z toho vyplýva, že Boh sa neriadi žiadnymi pravidlami. Ak sa teda ty ako človek budeš vždy držať vecí z minulosti, ak sa ich nebudeš chcieť vzdať a tvrdohlavo ich budeš uplatňovať podľa šablóny, hoci Boh už nepôsobí pomocou prostriedkov, ktoré používal v minulosti, vari tvoje slová a skutky nie sú rušivé? Nestal si sa nepriateľom Boha? Chceš celý svoj život rozvrátiť a zničiť kvôli týmto prežitkom? Pre tieto staré veci sa staneš človekom, ktorý narúša Božie dielo prekáža – chceš byť takým človekom? Ak to naozaj nechceš, rýchlo prestaň robiť to, čo robíš, a otoč sa. Začni odznova. Boh si nebude pamätať tvoju službu z minulosti.

Predchádzajúci: Skazený človek nie je schopný zastupovať Boha

Ďalší: Vo svojej viere v Boha by ste mali Boha poslúchať

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger