Normálny duchovný život vedie ľudí na správnu cestu

Prešli ste len veľmi malú časť púte veriaceho v Boha a ešte ste nevstúpili na správnu cestu, takže máte stále ďaleko od splnenia Božích nárokov. Vaše terajšie duchovné postavenie ešte nestačí k tomu, aby ste vyhoveli Jeho požiadavkám. Vaša kvalita a skazená povaha je dôvodom, prečo sa na Božie dielo pozeráte povrchne a neberiete ho vážne. Je to váš najväčší nedostatok. Iste niet nikoho, kto by dokázal určiť cestu, po ktorej kráča Duch Svätý – väčšina z vás ju nechápe a nevidí ju jasne. Navyše, väčšina z vás tejto téme nevenuje pozornosť a už vôbec si ju neberie k srdcu. Ak v tom však budete pokračovať a ďalej žiť v nevedomosti o diele Ducha Svätého, potom cesta, ktorou sa vydáte ako veriaci v Boha, bude zbytočná. Je to preto, že nerobíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste naplnili Božiu vôľu, a že s Bohom dobre nespolupracujete. Niežeby Boh na tebe nepracoval alebo že by na teba nepôsobil Duch Svätý. Ty si však taký ľahkomyseľný, že neberieš dielo Ducha Svätého vážne. Tento stav musíš okamžite zvrátiť a kráčať po ceste, po ktorej vedie ľudí Duch Svätý. To je hlavná téma dneška. Cesta pod vedením Ducha Svätého znamená získanie osvietenia duše, znalosť Božieho slova, objasnenie cesty vpred, schopnosť vstúpiť krok za krokom do pravdy a schopnosť lepšieho poznania Boha. Cesta, po ktorej Duch Svätý vedie ľudí, je v prvom rade cestou k lepšiemu pochopeniu Božieho slova, bez odchýlok a mylných predstáv. Tí, ktorí sa ňou vyberú, kráčajú rovno po nej. Aby ste to dosiahli, musíte pracovať v harmónii s Bohom, nájsť správnu cestu k praktizovaniu viery a kráčať po ceste vedenej Duchom Svätým. Predpokladá to spoluprácu zo strany človeka, teda to, čo musíte urobiť, aby ste splnili Božie požiadavky na vás, a ako sa musíte správať, aby ste vstúpili na správnu cestu viery v Boha.

Vstup na cestu vedenú Duchom Svätým sa môže zdať komplikovaný, ale zistíš, že je to oveľa jednoduchšie, keď ti bude jasný spôsob praktizovania viery. Pravdou je, že ľudia sú schopní všetkého, čo od nich Boh vyžaduje – nie je to tak, že by sa pokúšal o nemožné. Boh sa vo všetkých situáciách snaží vyriešiť problémy ľudí a upokojiť ich obavy. Všetci tomu musíte porozumieť – nechápte Boha zle. Ľudia sú vedení Božím slovom po ceste, po ktorej kráča Duch Svätý. Ako už bolo spomenuté, musíte odovzdať svoje srdce Bohu. To je predpokladom toho, aby ste mohli kráčať po ceste pod vedením Ducha Svätého. Musíte to urobiť, aby ste vstúpili na správnu cestu. Čo môže človek vedome urobiť, aby odovzdal svoje srdce Bohu? V každodennom živote, keď zažívate Božie dielo a modlíte sa k Nemu, robíte to nedbanlivo – modlíte sa k Bohu, zatiaľ čo pracujete. Dá sa to nazvať odovzdaním srdca Bohu? Myslíte na záležitosti domácnosti alebo tela a myseľ máte vždy rozdvojenú. Možno to považovať za utíšenie srdca v prítomnosti Božej? Je to preto, lebo tvoje srdce je vždy upnuté na vonkajšie záležitosti a nedokáže sa vrátiť pred Boha. Aby si mal srdce skutočne v pokoji pred Bohom, musíš sa snažiť o vedomú spoluprácu. To znamená, že každý z vás si musí nájsť čas na pobožnosti, čas, keď necháte bokom ľudí, udalosti i veci. Upokojte svoje srdce a utíšte sa pred Bohom. Každý si musí viesť individuálne poznámky o pobožnosti a zaznamenávať svoje znalosti Božieho slova a poryvy svojho ducha, bez ohľadu na to, či sú hlboké alebo povrchné. Každý musí vedome utíšiť svoje srdce pred Bohom. Ak dokážeš každý deň venovať jednu alebo dve hodiny skutočnému duchovnému životu, potom bude tvoj život v ten deň obohatený a tvoje srdce bude žiarivé a čisté. Ak budeš žiť tento druh duchovného života každý deň, tvoje srdce sa ľahšie vráti do rúk Božích, tvoj duch bude čoraz silnejší, tvoja situácia sa bude neustále zlepšovať, lepšie dokážeš kráčať po ceste pod vedením Ducha Svätého a Boh ti udelí väčšie požehnanie. Zmyslom vášho duchovného života je vedome získať prítomnosť Ducha Svätého. Nestačí len dodržiavať pravidlá či vykonávať náboženské rituály, ale treba skutočne konať v zhode s Bohom a naozaj disciplinovať svoje telo – to je to, čo by mal človek robiť, takže by ste tomu mali venovať maximálne úsilie. Čím lepšie spolupracuješ a čím viac úsilia vynaložíš, tým ľahšie sa tvoje srdce vráti k Bohu a tým ľahšie pred Ním utíšiš svoje srdce. V určitom okamihu si Boh tvoje srdce úplne podmaní. Nikto ho potom nedokáže ukoristiť ani vychýliť z rovnováhy a ty budeš celý patriť Bohu. Ak budeš kráčať po tejto ceste, potom sa ti Božie slovo vždy zjaví a osvieti ťa vo všetkom, čomu nerozumieš – to všetko môžeš dosiahnuť, keď budeš spolupracovať. Preto Boh vždy hovorí: „Všetkých, ktorí konajú v zhode so Mnou, odmením dvakrát.“ Túto cestu musíte vidieť jasne. Ak chcete kráčať po správnej ceste, musíte urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste uspokojili Boha a dosiahli duchovný život. Spočiatku sa ti v tomto úsilí možno nebude dariť práve najlepšie, ale nesmieš si dovoliť ustúpiť ani sa utápať v negativite. Naďalej tvrdo pracuj! Čím viac budeš žiť duchovný život, tým viac budú v tvojom srdci prebývať slová Božie, nikdy nestratíš zo zreteľa správny smer a vždy dokážeš niesť svoje bremeno. Potom zjav Bohu svoju najvnútornejšiu pravdu cez svoj duchovný život. Povedz Mu, čo si ochotný urobiť, o čom premýšľaš, ako chápeš Jeho slovo a ako sa naň pozeráš. Nič nezadržuj, ani trochu! Precvičuj si v srdci tieto slová a zjav Bohu svoje skutočné pocity. Ak to máš na srdci, neváhaj a vyslov to. Čím viac budeš takto hovoriť, tým viac budeš cítiť Božiu milotu a tým viac bude Boh priťahovať tvoje srdce. Keď sa to stane, pocítiš, že Boh je ti drahší ako ktokoľvek iný. Nikdy Boha neopustíš, nech sa deje čokoľvek. Ak budeš praktizovať tento druh duchovnej oddanosti každý deň a neprestaneš na ňu myslieť, ale budeš ju považovať za niečo, čo má pre tvoj život veľký význam, potom bude Božie slovo prebývať v tvojom srdci. Toto znamená zažiť dotyk Ducha Svätého. Bude to, ako keby Boh vždy vlastnil tvoje srdce, ako keby to, čo miluješ, bolo vždy v tvojom srdci. Nikto ti to nebude môcť vziať. Keď sa to stane, Boh bude skutočne žiť v tebe a bude mať v tvojom srdci miesto.

Predchádzajúci: Dôležitosť normálneho vzťahu s Bohom

Ďalší: Prísľuby tým, ktorí boli zdokonalení

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger