Ako utíšiť svoje srdce pred Bohom

Na to, aby ste mohli vstúpiť do Božích slov, musíte v prvom rade utíšiť svoje srdce v Jeho prítomnosti. Je to lekcia, ktorú v súčasnosti naliehavo potrebujú všetci ľudia. Cesty k utíšeniu srdca pred Bohom sú nasledovné:

1. Odpútajte svoje srdce od vonkajších okolností. Pred Bohom zostaňte pokojní a venujte plnú pozornosť modlitbe k Bohu.

2. Jedzte, pite a tešte sa z Božích slov s pokojom v srdci pred Bohom.

3. Uvažujte a rozjímajte o Božej láske a premýšľajte o Božom diele vo svojom srdci.

Najprv začnite s modlitbou. Venujte jej plnú pozornosť a modlite sa v pevne stanovených časoch. Nezáleží na tom, ako vás tlačí čas, ako veľmi ste zaneprázdnení v práci alebo čo všetko vás postretne, modlite sa každý deň ako obvykle a pravidelne jedzte a pite Božie slová. Nech vás už obklopuje čokoľvek, kým budete jesť a piť Božie slová, v duchu budete cítiť veľkú radosť a nebudú vás vyrušovať iní ľudia, udalosti ani okolité dianie. Keď bežne rozjímate o Bohu vo svojom srdci, to, čo sa odohráva vonku, vami nemôže otriasť. To znamená získať si duchovné postavenie. Začnite s modlitbou: Tichá modlitba pred Bohom je tá najplodnejšia. Potom jedzte a pite Božie slová, hľadajte v nich svetlo. Nájdete ho tak, že budete uvažovať o Božích slovách, hľadať cestu k praktizovaniu viery, poznávať Boží zámer pri zvestovaní Jeho slov a chápať ich bez odchýlok. Za bežných okolností by ste sa mali vedieť priblížiť k Bohu vo svojom srdci, rozjímať o Božej láske a uvažovať o Božích slovách bez toho, aby vás rušili vonkajšie podnety. Keď tvoje srdce dosiahne určitý stupeň pokoja, budeš schopný rozjímať o Božej láske v tichosti. Vo svojom vnútri sa k Nemu skutočne priblížiš nehľadiac na okolité dianie. Napokon dospeješ k tomu, že ti v srdci zaznie chvála, ktorá je dokonca ešte lepšia ako samotná modlitba. Vtedy budeš mať určité duchovné postavenie. Ak sa ti podarí dosiahnuť vyššie opísané stavy, bude to dôkazom toho, že tvoje srdce je pred Bohom skutočne pokojné. To je prvá základná lekcia. Až keď sú ľudia schopní byť pred Bohom v pokoji, môže sa ich dotknúť Duch Svätý. Môže ich osvietiť a osvetliť a až potom budú môcť dosiahnuť skutočné spojenie s Bohom, ako aj pochopiť Božiu vôľu a vedenie Ducha Svätého. Vtedy vstúpia na správnu cestu svojho duchovného života. Keď ich príprava na život pred Bohom dosiahne určitú hĺbku a keď dokážu opustiť samých seba, pohŕdať sebou a žiť podľa Božích slov, vtedy je ich srdce pred Bohom skutočne pokojné. Schopnosť opovrhovať sebou, preklínať sa a zrieknuť sa seba samého je dôsledkom Božieho diela a ľudia ho nemôžu dosiahnuť sami. Preto je nácvik utišovania srdca pred Bohom lekciou, ktorú by si ľudia mali okamžite osvojiť. Niektorí ľudia nielenže obvykle nedokážu byť pred Bohom pokojní, ale nedokážu pred Ním upokojiť svoje srdce ani pri modlitbe. To ale nezodpovedá Božím nárokom! Ak vaše srdce nedokáže byť pred Bohom pokojné, môže sa vás dotknúť Duch Svätý? Ak patríš k tým, ktorí nedokážu byť pred Bohom pokojní, potom ťa môže vyrušiť aj to, ak niekto prejde okolo alebo ak niekto čosi povie. Tvoja myseľ sa dá strhnúť, keď ostatní niečo robia, a v takom prípade nežiješ v Božej prítomnosti. Ak je tvoje srdce pred Bohom skutočne pokojné, nebude ťa rušiť nič z toho, čo sa deje naokolo, ani ťa nebude znervózňovať žiadna osoba, udalosť či vec. Ak do tohto stavu vstúpiš, potom spomínané negatívne podmienky i všetky negatívne veci – ľudské názory, životné filozofie, abnormálne vzťahy medzi ľuďmi, myšlienky, nápady a tak ďalej – prirodzene vymiznú. Keďže neustále uvažuješ nad Božími slovami a tvoje srdce sa neustále približuje k Bohu a zaoberá sa aktuálnymi Božími slovami, negatívne veci z teba opadnú aj bez toho, aby si si to uvedomoval. Keď ťa budú zamestnávať nové a pozitívne veci, na staré negatívne záležitosti už nebudeš mať viac miesto, preto im nevenuj pozornosť. Nemusíš sa snažiť mať ich pod kontrolou. Mal by si sa sústrediť na to, aby si bol pred Bohom v pokoji, aby si jedol, pil a tešil sa z Božích slov, ako len môžeš, aby si spieval toľko oslavných piesní na oslavu Boha, koľko len vládzeš, a aby si na sebe nechal konať Boha. Teraz chce Boh totiž osobne zdokonaľovať ľudstvo a získať si tvoje srdce. Jeho Duch sa dotkne tvojho srdca a ak budeš pod vedením Ducha Svätého žiť v Božej prítomnosti, Boh bude spokojný. Ak budeš venovať pozornosť životu v Božích slovách a budeš sa viac zapájať do spoločenstva hľadajúceho pravdu, aby ťa Duch Svätý osvietil a osvetlil, potom všetky tie náboženské predstavy, tvoja samospravodlivosť a domýšľavosť zmiznú a ty budeš vedieť, ako sa máš vydať Bohu, ako Ho máš milovať a ako Mu máš vyhovieť. A bez toho, aby si si to uvedomoval, sa z tvojho vedomia úplne vytratia tie veci, ktoré sú Bohu cudzie.

Modliť sa a rozjímať nad Božími slovami, keď jeme a pijeme Jeho súčasné slová, je prvým krokom k tomu, aby sme pred Bohom dosiahli pokoj. Ak dokážeš byť pred Bohom skutočne pokojný, potom ťa bude sprevádzať osvietenie Ducha Svätého. Celý duchovný život sa dosahuje tým, že budete v Božej prítomnosti pokojní. Pri modlitbe musíte zostať pred Bohom pokojní, lebo len vtedy sa vás môže dotknúť Duch Svätý. Keď ste pred Bohom pokojní, zatiaľ čo jete a pijete Jeho slová, môže vás osvietiť i osvetliť. Tak môžete dosiahnuť pravé pochopenie Božích slov. Keď sa počas bežného rozjímania, zhromaždení a približovania sa k Bohu stanete v Božej prítomnosti vo svojom srdci pokojnými, budete sa môcť tešiť z naozajstnej Božej blízkosti, dosiahnuť skutočné pochopenie Božej lásky a Jeho diela a prejaviť pravú ohľaduplnosť a starostlivosť voči Božím zámerom. Čím pokojnejší dokážeš ostať pred Bohom, tým viac budeš osvietený a schopný pochopiť svoju vlastnú skazenú povahu, i to, čo ti chýba, kam by si mal vstúpiť, v akej úlohe by si mal slúžiť a v čom spočívajú tvoje nedostatky. To všetko dosiahneš, ak zostaneš v Božej prítomnosti pokojný. Ak skutočne dosiahnete hlboký pokoj pred Bohom, budete schopní pochopiť určité tajomstvá ducha i to, čo chce Boh vo vás v súčasnosti vykonať. Dokážete hlbšie pochopiť Božie slová a pochopiť jadro, podstatu i samotné bytie Božích slov. Budete tiež schopní jasnejšie a presnejšie vidieť cestu praktizovania viery. Ak sa vám nepodarí dosiahnuť dostatočnú hĺbku pokoja vo svojom duchu, Duch Svätý sa vás dotkne len trochu. Budete sa cítiť vnútorne posilnení a budete pociťovať určitú radosť a mier, ale nič hlbšie nedosiahnete. Ako som už povedal: Ak ľudia nevyužijú každý kúsok svojej sily, len ťažko začujú Môj hlas alebo uzrú Moju tvár. Ide o dosiahnutie hlbokého pokoja pred Bohom, a nie o povrchnú snahu. Človek, ktorý dokáže byť skutočne pokojný v Božej prítomnosti, je schopný oslobodiť sa od všetkých svetských pút a dosiahnuť Božie vlastníctvo. Všetci, ktorí nie sú schopní zachovať pokoj v Božej prítomnosti, sú dozaista rozpustilí a nespútaní. Všetci, ktorí dokážu byť pred Bohom pokojní, sú tí, ktorí sú pobožní a túžia po Bohu. Len tí, ktorí sú pred Bohom pokojní, si vážia život, cenia si spoločenstvo v duchu, túžia po Božích slovách a usilujú sa o pravdu. Kto si necení pokoj pred Bohom ani nepraktizuje, ako zachovať pred Bohom pokoj, je márnivý a povrchný, pripútaný k svetu a bez života. A aj keď hovorí, že verí v Boha, sú to len plané reči. Tí, ktorých Boh nakoniec zdokonalí a urobí úplnými, sú ľudia, ktorí vedia v Jeho prítomnosti zachovať pokoj. A preto ich obdarí veľkým požehnaním. Ľudia, ktorí si počas dňa sotva nájdu čas na to, aby jedli a pili Božie slová, ktorí sú zaneprázdnení vonkajšími záležitosťami a málo si vážia vstup do života – títo všetci sú pokrytci bez vyhliadky na budúci rast. Práve tí, ktorí dokážu zostať pred Bohom v pokoji a skutočne komunikovať s Bohom, sú Božím ľudom.

Ak chcete predstúpiť pred Boha a prijať Jeho slová za svoj život, musíte byť najprv pred Bohom pokojní. Až keď budete pred Bohom pokojní, Boh vás osvieti a dá vám poznanie. Čím pokojnejší sú ľudia pred Bohom, tým lepšie dokážu prijať Božie osvietenie a osvetlenie. To všetko si vyžaduje, aby boli ľudia pobožní a aby mali vieru, lebo len tak sa môžu stať zdokonalenými. Základnou lekciou vstupu do duchovného života je byť v Božej prítomnosti pokojný. Len ak si pokojný v Božej prítomnosti, bude celá tvoja duchovná príprava účinná. Ak tvoje srdce nedokáže byť pred Bohom pokojné, nebudeš schopný prijať pôsobenie Ducha Svätého. Ak je tvoje srdce pred Bohom pokojné nezávisle od toho, čo robíš, potom si človek, ktorý žije v Božej prítomnosti. Ak je tvoje srdce pred Bohom pokojné a približuje sa k Bohu nehľadiac na to, čo robíš, dokazuje to, že si človek, ktorý žije pred Bohom v pokoji. Ak pri rozhovore s inými ľuďmi alebo pri prechádzke dokážeš povedať: „Moje srdce sa približuje k Bohu, nesústreďuje sa na vonkajšie veci a ja dokážem byť pred Bohom v pokoji,“ potom si človek, ktorý je pred Bohom pokojný. Nezaoberaj sa ničím, čo ťahá tvoje srdce k vonkajším podnetom, ani ľuďmi, ktorí sa snažia odviesť tvoje srdce od Boha. Nech už je to čokoľvek, čo môže odvádzať tvoje srdce od Božej blízkosti, odlož to nabok alebo sa od toho drž ďalej. To prinesie tvojmu životu väčší úžitok. Práve teraz nadišiel čas na veľké dielo Ducha Svätého, čas, keď Boh osobne zdokonaľuje ľudí. Ak v tejto chvíli nedokážeš byť pred Bohom pokojný, potom nie si ten, kto sa vráti pred Boží trón. Ak sa usiluješ o iné veci než o Boha, nebude pre teba existovať možnosť, aby ťa Boh zdokonalil. Tí, ktorí počujú Božie výroky, a napriek tomu nedokážu byť pred Ním dnes v pokoji, sú ľuďmi, ktorí nemilujú pravdu ani Boha. Ak teraz nie si ochotný obetovať sa, na čo ešte čakáš? Obetovať sa znamená utíšiť svoje srdce pred Bohom. Kto teraz skutočne obetuje svoje srdce Bohu, má istotu, že ho Boh naplní. Nič, nech je to čokoľvek, ťa nemôže znepokojiť. Nech už ťa chce orezať, alebo sa s tebou zaoberať, nech už sa stretneš s frustráciou alebo neúspechom, tvoje srdce by malo byť pred Bohom vždy pokojné. Nehľadiac na to, ako sa k tebe správajú iní, tvoje srdce by malo byť pred Bohom pokojné. Nehľadiac na to, aké okolnosti ťa postretnú – či už ťa trápia nepriaznivé okolnosti, utrpenie, prenasledovanie alebo rôzne skúšky – tvoje srdce by malo byť pred Bohom vždy pokojné. Také sú cesty k dokonalosti. Iba keď budeš pred Bohom skutočne pokojný, stanú sa pre teba súčasné Božie slová zrozumiteľné. Potom budeš môcť omnoho lepšie a bez odchýlok praktizovať osvietenie Ducha Svätého, s väčšou jasnozrivosťou pochopiť Božie zámery, ktoré dajú tvojej službe jasnejší smer, pochopíš dotyky a vedenie Ducha Svätého a získaš istotu, že žiješ pod Jeho vedením. To sú účinky, ktoré dosiahneš, keď budeš pred Bohom skutočne pokojný. Ak ľudia nemajú jasno v Božích slovách, nepoznajú cestu k praktizovaniu viery, nechápu Božie zámery alebo im chýbajú zásady praktizovania, dôvodom je, že ich srdcia pred Bohom nie sú pokojné. Cieľom dosiahnutia pokoja pred Bohom je byť úprimný a užitočný, usilovať sa o správnosť a zrozumiteľnosť Božích slov a napokon dospieť k pochopeniu pravdy a poznaniu Boha.

Ak tvoje srdce často nie je pred Bohom pokojné, Boh nemá prostriedky, aby ťa zdokonalil. Byť bez odhodlania znamená nemať srdce a človek bez srdca nemôže byť pred Bohom pokojný. Takýto človek nevie, čo všetko Boh vykonáva, ani koľko hovorí, nevie ani to, ako má praktizovať vieru. Nie je to človek bez srdca? Môže byť človek bez srdca pred Bohom pokojný? Boh nemá žiadne prostriedky na zdokonalenie ľudí bez srdca – títo ľudia sa nelíšia od ťažných zvierat. Boh hovoril tak jasne a zrozumiteľne, ale tvoje srdce zostáva nepohnuté a ty nie si schopný zachovať pred Bohom pokoj. Nie si azda len hlúpe zviera? Niektorí ľudia blúdia pri praktizovaní viery, keď sa snažia byť v Božej prítomnosti pokojní. Keď je čas variť, nevaria, a keď je čas robiť domáce práce, nerobia ich, len sa modlia a rozjímajú. Zachovať pred Bohom pokoj neznamená nevariť, nerobiť domáce práce alebo nežiť svoj život. Znamená to naučiť sa utíšiť svoje srdce pred Bohom vo všetkých bežných situáciách a mať pre Neho miesto vo svojom srdci. Keď sa modlíš, mal by si si pred Bohom riadne kľaknúť. Keď robíš domáce práce alebo pripravuješ jedlo, utíš svoje srdce pred Bohom, rozjímaj o Božích slovách alebo spievaj piesne. Nech sa už ocitneš v akejkoľvek situácii, mal by si mať svoj vlastný spôsob praktizovania viery. Mal by si robiť všetko pre to, aby si sa priblížil k Bohu, a mal by si sa zo všetkých síl snažiť utíšiť svoje srdce pred Bohom. Keď to okolnosti dovoľujú, oddane sa modlite. Ale keď nie, priblížte sa k Bohu vo svojich srdciach, kým vykonávate svoju úlohu. Keď môžete jesť a piť Božie slová, tak jedzte a pite Jeho slová. Keď sa môžete modliť, tak sa modlite. Keď môžete rozjímať o Bohu, tak o Ňom rozjímajte. Inými slovami, urobte všetko pre to, aby ste sa pripravili na vstup podľa svojho okolia. Niektorí ľudia dokážu byť pred Bohom pokojní, keď sa nič nedeje, ale len čo sa niečo stane, ich myseľ začne blúdiť. To neznamená byť pokojným pred Bohom. Správny spôsob, ako to prežívať je takýto: Srdce človeka sa za žiadnych okolností neodkloní od Boha. Nevyrušujú ho ľudia, udalosti ani veci zvonku, lebo len vtedy je človek pred Bohom skutočne pokojný. Niektorí ľudia hovoria, že pri modlitbe v zhromaždeniach môže byť ich srdce pred Bohom pokojné, ale pri stretnutiach s inými nie sú schopní zachovať pred Bohom pokoj a ich myšlienky brázdia. To však neznamená byť v pokoji pred Bohom. Dnes sa väčšina ľudí nachádza v tomto stave – ich srdcia sú neschopné zachovať si pred Bohom vždy pokoj. Preto musíte vynaložiť viac úsilia na to, aby ste sa v tejto oblasti zlepšili, musíte postupne vstúpiť na správnu trasu životnej skúsenosti a vydať sa za Božím zdokonalením.

Predchádzajúci: Tí, ktorí zmenili svoje povahy, zažívajú realitu Božích slov

Ďalší: Myslite na Božiu vôľu, aby ste dosiahli dokonalosť

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger