Veľmi závažný problém: Zrada (1)

Moje dielo už čoskoro skončí a množstvo spoločných rokov sa stane neznesiteľnou spomienkou. Neustále som opakoval svoje slová a rozširoval svoje nové dielo. Samozrejme, Moje rady sú nevyhnutnou súčasťou každého diela, ktoré vykonávam. Bez nich by ste vy všetci blúdili na scestiach, ba dokonca by ste vôbec nevedeli, čo si počať. Moje dielo sa teraz blíži ku koncu, nadišla jeho záverečná fáza. No Ja vám i tak stále túžim poskytovať rady, ktoré si môžete vypočuť. Dúfam len, že Moju bolesť nenecháte vyjsť nazmar, ba čo viac, že dokážete pochopiť láskavú starostlivosť, ktorú som vám dožičil, a že Moje slová budete brať ako základný pilier svojho správania. Či už sú to slová, ktoré ste ochotní si vypočuť, či už ich prijmete s radosťou, alebo ich viete prijať len s nepríjemným pocitom, musíte si ich vziať k srdcu. V opačnom prípade Ma vaše ľahkovážne a bezstarostné povahy naozaj rozrušia a vskutku znechutia. Veľmi dúfam, že si vy všetci budete môcť čítať Moje slová znova a znova – tisícky krát – a že ich budete dokonca poznať naspamäť. Len tak nesklamete očakávania, ktoré na vás kladiem. Nikto z vás však teraz takto nežije. Všetci ste, naopak, ponorení do zhýralého života, v ktorom jete a pijete do sýtosti, a nik z vás si neopakuje Moje slová, aby si obohatil srdce a dušu. Preto som dospel k záveru o pravej tvári ľudstva: Človek Ma môže kedykoľvek zradiť a nik nedokáže byť bezvýhradne verný Mojim slovám.

„Satan tak skazil človeka, až človek prišiel o svoju ľudskú podobu.“ Väčšina ľudí túto frázu do určitej miery pozná. Hovorím to preto, lebo „poznanie“, na ktoré odkazujem, je, na rozdiel od toho skutočného, len akýmsi povrchným poznaním. Keďže nikto z vás nie je schopný správne zhodnotiť ani dôkladne rozobrať seba samého, pochybujete, pokiaľ ide o Moje slová. Tentoraz však použijem fakty, aby som objasnil ten najzávažnejší problém, ktorý vo vás tkvie. Tým problémom je zrada. Všetci poznáte toto slovo, pretože väčšina ľudí už niekedy urobila niečo, čím zradila druhého človeka, napríklad manžel zradil svoju manželku, manželka zradila svojho manžela, syn zradil svojho otca, dcéra zradila svoju matku, otrok zradil svojho pána, priatelia zradili jeden druhého, príbuzní zradili jeden druhého, predajcovia zradili kupujúcich a tak ďalej. Všetky tieto príklady obsahujú podstatu zrady. V krátkosti, zrada je forma správania, ktorá porušuje sľub, porušuje morálne zásady alebo je v rozpore s ľudskou etikou, čo svedčí o strate ľudskej prirodzenosti. Všeobecne platí, že ako ľudská bytosť, ktorá sa narodila do tohto sveta, urobíte niečo, čo predstavuje porušenie pravdy, či už sa ledva rozpomeniete na to, že ste niekedy vykonali niečo, čím ste voľakoho zradili, alebo či ste zradili druhých predtým už mnohokrát. Keďže si schopný zradiť svojich rodičov i priateľov, potom si schopný zradiť aj ostatných. Navyše si schopný zradiť i Mňa, ba robiť veci, ktorými pohŕdam. Inými slovami, zrada nie je len povrchné nemorálne chovanie, ale niečo, čo stojí v rozpore s pravdou. Práve to je zdrojom ľudského odporu a vzbury voči Mne. A tak som to zhrnul do nasledovného tvrdenia: Zrada je prirodzenosťou človeka, ktorá je veľkým nepriateľom Mojej jednoty s človekom.

Správanie, pri ktorom sa Mi nedokážete absolútne podriadiť, je zrada. Správanie, pri ktorom Mi nedokážete byť verní, je zrada. Podviesť Ma a využívať lži na to, aby ste Ma oklamali, je zrada. Skrývať mnoho myšlienok a šíriť ich na každom rohu je zrada. Neschopnosť obhajovať Moje svedectvá a záujmy je zrada. Rozdávať falošné úsmevy, keď ste srdcom ďaleko odo Mňa, je zrada. Toto všetko sú prejavy zrady, ktorých ste vždy boli schopní a ktoré sú medzi vami bežné. Nik z vás to možno nepovažuje za vážnu vec, no ja áno. Zradu človeka voči Mne nemôžem považovať za bezvýznamnú záležitosť a rozhodne ju nemôžem ignorovať. Tak sa správate i teraz, keď konám medzi vami. Až nadíde deň, kedy vás nebude mať kto strážiť, nebudete ako zbojníci, ktorí sa vyhlásili za kráľov svojich malých hôr? Keď sa to stane a spôsobíte pohromu, kto to po vás dá do poriadku? Nazdávate sa, že niektoré činy zrady sú len ojedinelé incidenty, nie vaše bežné správanie, a preto si nezaslúžia, aby sa o nich hovorilo tak prísne a spôsobom, ktorý zraňuje vašu pýchu. Ak si to naozaj myslíte, potom vám chýba rozum. Myslieť si to znamená byť exemplárnym príkladom a vzorom vzdorovitosti. Prirodzenosťou človeka je jeho život; je to princíp, na ktorom sa zakladá jeho prežitie, a to človek nemôže nijak zmeniť. Vezmime si ako príklad prirodzenosť zrady. Ak dokážeš zradiť svojho príbuzného alebo priateľa, dokazuje to, že zrada je súčasťou tvojho života a prirodzenosťou, s ktorou si sa narodil. To nemôže nikto poprieť. Ak človek napríklad rád okráda iných, potom je potešenie z krádeže súčasťou jeho života, hoci nie vždy kradne. Či kradne alebo nie, nejde o dôkaz, že krádež je len určitým typom jeho správania. Skôr to dokazuje, že krádež je súčasťou jeho života – teda jeho prirodzenosťou. Niekto by sa mohol spýtať: Keďže je krádež prirodzenosťou tohto človeka, prečo neukradne pekné veci vždy, keď ich uvidí? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Existuje množstvo dôvodov, prečo sa rozhodne nekradnúť. Možno niečo neukradne, pretože je to príliš veľké na to, aby to uchmatol spod starostlivého dohľadu, alebo preto, lebo nemá vhodnú príležitosť. Možno sa mu zapáči niečo príliš drahé, príliš prísne strážené, alebo o danú vec možno nemá osobitný záujem, či jednoducho nechápe, aký úžitok by z nej mohol mať a podobne. Každý z týchto dôvodov pripadá do úvahy. Ale bez ohľadu na to, či niečo ukradne alebo nie, nie je to dôkaz, že táto myšlienka existuje len ako chvíľkový, pominuteľný záblesk. Naopak to dokazuje, že krádež je súčasťou jeho prirodzenosti, ktorú je ťažké zmeniť k lepšiemu. Takýto človek sa neuspokojí s tým, že kradol iba raz. Myšlienky prisvojiť si cudzí majetok mu skrsnú v hlave vždy, keď sa stretne s niečím pekným alebo keď sa mu naskytne vhodná príležitosť. Preto hovorím, že pôvod takejto myšlienky sa neobjaví len tak z času na čas, no je súčasťou prirodzenosti tohto človeka.

Každý môže využiť vlastné slová a činy, aby prezentoval svoju pravú tvár. Pravou tvárou sa myslí jeho prirodzenosť. Ak si niekto, kto hovorí okľukou, potom máš spletitú prirodzenosť. Ak je tvoja prirodzenosť nečestná, potom konáš prefíkane a s ľahkosťou klameš druhých. Ak je tvoja prirodzenosť zlovestná, tvoje slová možno znejú príjemne, ale tvoje skutky nedokážu zakryť tvoje nečestné úmysly. Ak si lenivý, potom všetko, čo povieš, smeruje k tomu, aby si sa vyhol zodpovednosti za svoju povrchnosť, a lenivosť a tvoje činy sú spomalené, povrchné a celkom šikovne dokážu zakrývať pravdu. Ak je tvoja prirodzenosť empatická, potom sú tvoje slová rozumné a také sú aj tvoje činy. Ak si verný, potom sú tvoje slová určite úprimné a spôsob tvojho konania je opodstatnený, nehatený ničím, čo by mohlo tvojho pána znepokojiť. Ak je tvoja prirodzenosť chlípna alebo chamtivá po peniazoch, potom sa tvoje srdce často naplní týmito vecami a ty sa nevedomky dopustíš zvrátených, nemorálnych činov, na ktoré ľudia len tak ľahko nezabudnú a ktoré sa im budú hnusiť. Ako som už spomínal, ak máš vo svojej prirodzenosti zradu, potom sa z nej dokážeš vymaniť len ťažko. Never tomu, že ak si iným neublížil, že zrada v tvojej prirodzenosti nie je. Ak si to myslíš, tak naozaj vzdoruješ. Všetky Moje slová, zakaždým, keď prehovorím, sú určené všetkým ľuďom, nielen jednej osobe či jednému typu ľudí. Skutočnosť, že ste Ma nezradili v jednej veci, nedokazuje, že Ma nemôžete zradiť v ničom. Niektorí strácajú dôveru v hľadanie pravdy, keď ich manželstvo prestáva fungovať. Niektorí ľudia opomínajú povinnosť byť Mi verní, keď sa ich rodina začne rozpadávať. Niektorí Ma opustia, aby vyhľadávali chvíle radosti a vzrušenia. Niektorí radšej spadnú do temnej rokliny, než by žili vo svetle a získali radosť z pôsobenia Ducha Svätého. Niektorí ignorujú rady priateľov, aby ukojili túžbu po bohatstve, a ani teraz si nedokážu priznať chybu a zmeniť svoje smerovanie. Niektorí žijú v Mojom mene len dočasne, aby získali Moju ochranu, zatiaľ čo ďalší sa Mi venujú len trochu, a aj to z donútenia, pretože lipnú na živote a boja sa smrti. Nie sú tieto a iné nemorálne skutky, ktoré sú navyše bezočivé, len správaním, ktorým Ma ľudia hlboko vo svojich srdciach už dávno zradili? Samozrejme, viem, že ľudia si neplánujú zradu voči Mne vopred. Zrada je prirodzeným odhalením ich prirodzenosti. Nikto Ma nechce zradiť a nikto sa neraduje z toho, že vykonal niečo, čím Ma zradil. Práve naopak, trasie sa od strachu, nie je tak? Takže, začali ste už premýšľať o tom, ako odčiniť tieto zrady a zmeniť súčasnú situáciu?

Predchádzajúci: Ako poznať Boha na zemi

Ďalší: Veľmi závažný problém: Zrada (2)

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger