1. kapitola

Chvála prišla do Sionu a zjavil sa Hospodinov dom. Slávne sväté meno, velebené všetkými národmi, sa šíri. Ach, Všemohúci Bože! Hlava vesmíru, Kristus posledných dní – On je žiariace Slnko, ktoré vystúpilo na vrch Sion, ktorý sa týči v majestátnosti a vznešenosti nad celým vesmírom…

Všemohúci Bože! Radostne Ťa vzývame, tancujeme a spievame. Ty si skutočne náš Vykupiteľ, veľký Kráľ vesmíru! Vytvoril si skupinu ľudí prekonávajúcich prekážky a naplnil si Boží plán riadenia. K tomuto vrchu budú prúdiť všetky národy. Všetky národy pokľaknú pred trónom! Si jediný pravý Boh a prináleží Ti sláva a česť. Všetka sláva, dobrorečenie a autorita nech sú na tróne! Prameň života vyteká z trónu, polieva a kŕmi zástupy Božieho ľudu. Život sa mení s každým dňom. Nasleduje nás nové svetlo a zjavenia, ktoré nám neustále poskytujú nové poznatky o Bohu. Uprostred zážitkov nachádzame úplnú istotu o Bohu. Jeho slová sa neustále prejavujú – prejavujú sa v tých, ktorí majú pravdu. Sme skutočne požehnaní! Každý deň sa stretávame s Bohom tvárou v tvár, komunikujeme s Ním o všetkom a dávame Mu zvrchovanosť nad všetkým. Dôkladne premýšľame o Božom slove, naše srdcia ticho odpočívajú v Bohu, a tak prichádzame pred Boha, kde prijímame Jeho svetlo. Každý deň žijeme vo svojom živote, činoch, slovách, myšlienkach a nápadoch v Božom slove a vždy sme schopní rozlišovať. Božie slovo vedie niť cez ihlu a veci v nás ukryté sa nečakane vynárajú, jedna po druhej. Duchovné spoločenstvo s Bohom sa neodkladá, Boh obnažuje naše myšlienky a nápady. V každom okamihu žijeme pred Kristovým stolcom, kde sa podrobujeme súdu. Každé miesto v našom tele zostáva obsadené satanom. Aby sa obnovila Božia zvrchovanosť, musí byť dnes Jeho chrám očistený. Aby sme boli úplne naplnení Bohom, musíme sa zapojiť do boja na život a na smrť. Iba keď bude naše staré ja ukrižované, môže zvrchovane vládnuť vzkriesený život Krista.

Teraz Duch Svätý preniká do každého nášho kúta, aby bojoval za naše obrodenie! Pokiaľ sme pripravení zaprieť samých seba a sme ochotní spolupracovať s Bohom, Boh nás určite vždy osvetlí a očistí zvnútra a znovu získa späť to, čo satan obsadil, aby sme vďaka Bohu mohli byť čo najskôr úplnými. Nestrácaj čas a ži každý okamih v Božom slove. Tak ako všetci svätí, nájdi cestu do Božieho kráľovstva a spolu s Bohom vstúp do večnej slávy.

Predchádzajúci: Doslov

Ďalší: 2. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger