Radujte sa, všetci ľudia!

V Mojom svetle ľudia opäť vidia svetlo. V Mojom slove nájdu to, čo ich teší. Prichádzam z východu, z východu volám na pozdrav. Keď zažiari Moja sláva, osvieti všetky národy, všetko vyjde na svetlo, nič nezostane v tme. Boží ľud žije s Bohom v kráľovstve nesmierne šťastný život. Vody plesajú radosťou nad blaženým životom ľudu, hory sa tešia s ľudom z Mojej hojnosti. V Mojom kráľovstve sa všetci ľudia usilujú, tvrdo pracujú a preukazujú svoju vernosť. V kráľovstve už niet vzdoru ani odporu. Nebesia a zem závisia jeden od druhého, s človekom k sebe prechovávame hlboké city, skrze sladkého šťastia života, opierajúc sa jeden o druhého… V tomto čase formálne začínam svoj život v nebi. Satan už viac nevyrušuje a ľudia vstupujú do odpočinku. V celom vesmíre žije Môj vyvolený ľud v Mojej sláve, nadovšetko požehnaný, nie ako žije človek s človekom, ale ako žije človek s Bohom. Celé ľudstvo prešlo satanovou skazenosťou a okúsilo horké aj sladké z pozemského života. Teraz žije v Mojom svetle. No akoby sa človek nemohol radovať? Ako sa môže človek ľahko vzdať tohto krásneho okamihu a nechať ho uniknúť? Hej, ľudia! Spievajte pieseň vo svojich srdciach a tancujte pre Mňa s radosťou. Pozdvihnite ku Mne svoje úprimné srdcia a darujte Mi ich. Bubnujte a hrajte pre Mňa s radosťou. Svoju radosť vyžarujem do celého vesmíru. Ľuďom zjavím svoju žiarivú tvár. Budem hlasno volať. Presiahnem celý vesmír. Už vládnem medzi ľuďmi! Ľud Ma velebí! Vznášam sa na modrom nebi a ľudia kráčajú so Mnou. Kráčam medzi ľuďmi a Môj ľud sa okolo mňa zhromažďuje! Ľudské srdcia sú radostné, ich piesne otriasajú vesmírom, prerážajú nebesá! Vesmír už nie je zahalený v hmle, už nie je žiadne bahno, žiadne splašky. Svätý ľud vesmíru! Pod Mojím dohľadom ukazuješ svoju pravú tvár. Už ťa nepokrýva špina, ale si svätý, čistý ako nefrit. Všetci ste Moji milovaní, všetci ste Moje potešenie! Všetko sa vracia k životu. Všetci svätí sa vrátili, aby Mi slúžili v nebi, utiahli sa do Môjho vrúcneho objatia. Už neplačú, nestrachujú sa. Ponúkajú Mi seba, vracajú sa ku Mne domov a v tejto svojej domovine Ma budú neprestajne milovať! Nikdy za celú večnosť sa to nezmení! Kde je smútok?! Kde sú slzy?! Kde je telo?! Zem sa pominie, ale nebesá sú večné. Zjavujem sa všetkým národom a všetky národy Ma velebia. Tento život, táto krása, od nepamäti až do konca času, sa nezmení. Taký je život kráľovstva.

Predchádzajúci: 25. kapitola

Ďalší: 26. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger