63. kapitola

Musíš pochopiť svoj vlastný stav a navyše jasne poznať cestu, po ktorej musíš kráčať. Nečakaj už na Mňa, kým ti nastražím uši a upozorním ťa na to, čo sa deje. Som Boh, ktorý pozoruje najvnútornejšie srdce človeka a poznám každú tvoju myšlienku a predstavu. Ba čo viac, rozumiem tvojim skutkom a správaniu – je však Môj sľub súčasťou tohto všetkého? Je Moja vôľa súčasťou tohto všetkého? Hľadal si ich už vôbec niekedy? Naozaj si sa tomu venoval? Naozaj si sa snažil? Nekritizujem ťa. Jednoducho ste tento aspekt ignorovali! Vždy ste takí zmätení a nič nevidíte jasne. Vieš, čím to je? Je to tým, že vaše myšlienky sú nejasné a vaše predstavy sú príliš pevne zakorenené. Navyše vôbec neprihliadate na Moju vôľu. Niektorí ľudia povedia: „Ako môžeš tvrdiť, že neprihliadame na Tvoju vôľu? Neustále sa snažíme Tvoju vôľu pochopiť, no vôbec sa nám to nedarí. Tak čo máme robiť? Naozaj chceš povedať, že sa nesnažíme?“ Dovoľ Mi, aby som sa ťa opýtal: Chceš povedať, že si Mi skutočne verný? A kto si trúfa povedať, že sa Mi ponúka v dokonalej vernosti? Obávam sa, že ani jeden z vás to nemôže povedať, pretože ani nemusím hovoriť, že každý z vás si vyberá podľa seba, má svoje vlastné záľuby, ba čo viac, svoje vlastné úmysly. Neklamte! Už dávno som dôkladne porozumel všetkým vašim najvnútornejším myšlienkam. Musím to ešte vysvetľovať? Musíš lepšie preskúmať každú svoju stránku (svoje myšlienky a predstavy, všetko, čo hovoríš, každé slovo a každý úmysel a motiváciu za každým krokom, ktorý robíš). Takto získaš vstup do každého aspektu. Ba čo viac – pochopíš celú pravdu.

Keby som vám to nepovedal, boli by ste stále zmätení, celý deň by ste túžili po telesných rozkošiach a vôbec by ste nemali túžbu brať ohľad na Moju vôľu. Neustále vám podávam svoju milujúcu ruku, aby som vás zachránil. Viete o tom? Dospeli ste k tomuto poznaniu? Úprimne ťa milujem. Trúfaš si povedať, že úprimne miluješ ty Mňa? Často sa na to pýtaj samého seba: Si skutočne schopný predstúpiť predo Mňa a odhaliť Mi každý svoj skutok? Úprimne pripustíš, aby som preskúmal každé tvoje konanie? Hovorím, že si skazený a ty sa sústredíš len na svoju obranu. Prichádza Môj súd nad tebou. Teraz by si sa mal prebudiť do pravdy! Všetko, čo hovorím, je pravda. Moje slová poukazujú na tvoj skutočný stav. Ach, ľudstvo! Tak ťažko sa s tebou vychádza. Až keď upozorním na tvoj skutočný stav, bezvýhradne prijmete to, čo hovorím? Keby som to neurobil, stále by ste sa pevne držali svojich zastaraných myšlienok a lipli na svojich spôsoboch myslenia, pričom predpokladáte, že nikto na svete nie je múdrejší ako vy. Nie ste v tomto skrátka samospravodliví? Nepodliehate sebauspokojeniu a samoľúbosti a nie ste arogantní a namyslení? Už by ste to mali rozpoznať! Nemali by ste si o sebe myslieť, že ste múdri alebo výnimoční. Naopak – musíte si neustále uvedomovať svoje nedostatky a slabé stránky. Takto sa vaše odhodlanie milovať Ma nezmenší, ale naopak, bude čoraz silnejšie a váš vlastný stav sa bude neustále zlepšovať. A čo je ešte dôležitejšie, váš život bude deň za dňom napredovať.

Keď pochopíš Moju vôľu, spoznáš sám seba, čím Mi lepšie porozumieš a posilníš sa vo svojej istote o Mne. Ak niekto dnes nedokáže dosiahnuť deväťdesiatpercentnú istotu o Mne a stále váha – raz verí, inokedy nie – potom vám hovorím, že takýto človek bude určite zavrhnutý. Zvyšných desať percent spočíva výlučne v Mojom osvietení a osvetlení. Len tak ľudia dosiahnu stopercentnú istotu o Mne. Koľkí môžu dosiahnuť takéto duchovné postavenie práve teraz, čiže dnes? Neustále ti zjavujem svoju vôľu a v tebe naďalej prúdia pocity života. Prečo teda nekonáš v súlade s Duchom? Bojíš sa, že urobíš chybu? Ak je to tak, prečo sa nesústredíš na učenie? Hovorím ti, že ľudia nemôžu pochopiť Moju vôľu len tým, že to raz alebo dvakrát skúsia. Musia prejsť určitým procesom. Mnohokrát som na to upozorňoval, tak prečo to nepretavíš do praxe? Nezdá sa ti, že je to neposlušnosť? Všetko chceš hneď a nikdy nie si ochotný vynaložiť žiadne úsilie alebo stráviť nad niečím istý čas. Aký si zmätený, a navyše, aký si nevedomý!

Či si neuvedomujete, že vždy hovorím o veciach bez zbytočných slov? Prečo ste naďalej hlúpi, otupení a nechápaví? Mali by ste sa nad sebou zamyslieť, a ak niekedy niečomu nerozumiete, mali by ste častejšie predstupovať predo Mňa. Hovorím tak či onak preto, aby som vás priviedol ku Mne. Prečo si to ani po takom dlhom čase ešte stále neuvedomujete? Je to preto, že Moje slová vás úplne zmiatli? Alebo je to preto, lebo ste nebrali každé jedno Moje slovo vážne? Keď ich čítate, získavate o sebe poznanie a ďalej hovoríte veci, akoby ste Mi boli dlžní a nedokázali pochopiť Moju vôľu. Čo však potom? Akoby ste s týmito vecami nemali nič spoločné, akoby ste jednoducho neboli niekým, kto verí v Boha. Nie je to tak, že iba hlcete informácie bez toho, aby ste si dopriali čas na ich strávenie? Keď sa tešíte z Mojich slov, je to akoby ste len pohľadom prebehli po kvetoch, keď cválate na koni. Nikdy sa nesnažíte z Mojich slov skutočne pochopiť, aká je Moja vôľa. Takí sú ľudia: vždy sa radi tvária pokorne. Takíto ľudia sú najnenávistnejší. Keď sa stretávajú v duchovnom spoločenstve s inými, vždy radi zdieľajú svoje poznanie pred ostatnými ľuďmi, aby ostatní videli, že berú ohľad na Moje bremeno, zatiaľ čo v skutočnosti sú to tí najhlúpejší z hlupákov. (S bratmi a sestrami nezdieľajú svoje skutočné poznanie alebo vedomosti o Mne, len sa vystavujú na obdiv a predvádzajú sa pred ostatnými. Takíto ľudia sa Mi najviac protivia, pretože Ma očierňujú a znevažujú.)

Často vo vás zjavujem svoje najväčšie zázraky. Či ich nevidíte? Takzvanú „realitu“ žijú tí, ktorí Ma úprimne milujú. To ste nevideli? Nie je to najlepší dôkaz, vďaka ktorému Ma môžete spoznať? Nie je to lepšie svedectvo o Mne? A predsa to neuznávate. Povedzte Mi: Kto môže prežívať realitu na tejto promiskuitnej zemi, ktorá je taká špinavá, znečistená a skazená satanom? Nie sú všetci ľudia skazení a prázdni? V každom prípade Moje slová dosiahli svoj vrchol. Žiadne slová nemožno pochopiť ľahšie ako tieto. Aj úplný hlupák by vedel prečítať Moje slová a pochopiť ich, takže nie je to jednoducho tak, že ste sa dosť nesnažili?

Predchádzajúci: 62. kapitola

Ďalší: 64. kapitola

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger