Ako chápeš Boha?

Ľudia veria v Boha už dlho, no väčšinou nerozumejú, čo slovo Boh znamená, a len zmätene nasledujú. Netušia, prečo presne by mal človek v Boha veriť alebo čo Boh je. Keď ľudia vedia v Boha len veriť a nasledovať Ho, no nevedia, čo Boh je, a ani Ho nepoznajú, nie je to len jeden veľký vtip? Hoci už ľudia zašli takto ďaleko, boli svedkami mnohých nadpozemských záhad a vypočuli si mnoho hlbokých poznatkov, ktorým človek nikdy predtým nerozumel, stále nepoznajú mnoho základných právd, nad ktorými človek doteraz ešte neuvažoval. Niektorí by mohli povedať: „Toľko rokov sme verili v Boha. Ako by sme mohli nevedieť, čo Boh je? Nepodceňuje nás táto otázka?“ Pravda je však taká, že hoci Ma ľudia dnes nasledujú, nevedia nič o žiadnom z diel dneška a nechápu ani tie najjasnejšie a najľahšie otázky, nehovoriac o tak nesmierne zložitých otázkach, ako sú tie, ktoré sa týkajú Boha. Vedz, že otázky, ktoré ťa neznepokojujú a ktoré si nerozpoznal, sú tými najdôležitejšími, ktoré by si mal pochopiť. Vieš totiž len nasledovať dav a nevenuješ pozornosť tomu, čím by si sa mal vybaviť, ani sa o to nestaráš. Vieš vlastne, prečo by si mal v Boha veriť? Skutočne vieš, čo je Boh? Naozaj vieš, čo je človek? Ak ako človek, ktorý má vieru v Boha, tieto veci nepochopíš, nestratíš dôstojnosť veriaceho v Boha? Moje dnešné dielo je toto: aby ľudia pochopili svoju podstatu, porozumeli všetkému, čo robím, a poznali skutočnú Božiu tvár. To je záverečný úkon Môjho plánu riadenia, posledná fáza Môjho diela. Práve preto vás vopred oboznamujem so všetkými záhadami života – aby ste ich odo Mňa mohli prijať. Keďže ide o dielo posledného veku, musím vám povedať všetky život-pravdy, ktoré ste nikdy predtým nevnímali, napriek tomu, že ich nedokážete chápať alebo uniesť, pretože ste jednoducho príliš nedokonalí a príliš zle vybavení. Svoje dielo dokonám. Dokončím dielo, ktoré mám vykonať, a poviem vám o všetkom, čím som vás poveril, aby ste sa znova nezatúlali, keď nastane tma, a omylom sa nevydali na zlé chodníčky. Je veľa ciest, ktoré nechápete, veľa vecí, o ktorých neviete. Ste takí nevedomí. Veľmi dobre poznám vaše duchovné postavenie a vaše nedostatky. A tak, hoci je veľa slov, ktoré nedokážete pochopiť, ešte vždy som ochotný povedať vám všetky tieto pravdy, ktoré ste predtým nevnímali. Stále Ma totiž trápi, či si pri svojom súčasnom duchovnom postavení dokážete pevne stáť za svojím svedectvom o Mne. Nejde o to, že o vás nemám vysokú mienku; všetci ste zvieratami, ktoré musia podstúpiť Môj formálny výcvik, a vôbec nevidím, koľko slávy vo vás je. Hoci som pri práci na vás vynaložil veľa energie, vyzerá to tak, že vo vás nie sú prakticky žiadne pozitívne prvky. Negatívne sa zas dajú spočítať na prstoch a slúžia len ako dôkazy zahanbujúce satana. Takmer všetko ostatné vo vás je satanov jed. Pripadáte Mi, ako keby vás nebolo možné spasiť. Veci sa majú tak, že sa pozriem na vaše rôzne výrazy a spôsoby a vidím vaše skutočné duchovné postavenie. Preto si o vás vždy robím starosti: mali by sa ľudia skutočne lepšie alebo porovnateľne ako dnes, keby boli ponechaní, aby žili samostatne? Nie ste pre svoje infantilné duchovné postavenie úzkostliví? Dokážete naozaj byť ako vyvolený ľud Izraela – lojálni voči Mne a len voči Mne, a to vždy? Nezjavuje sa totiž vo vás nezbednosť detí, ktoré sa stratili rodičom, ale surovosť, ktorú prejavujú zvieratá, keď nie sú pod dosahom pánovho biča. Mali by ste poznať svoju prirodzenosť, ktorá je zároveň slabosťou, ktorú máte všetci spoločnú: je to choroba, ktorou všetci trpíte. A tak mám dnes pre vás len jedno napomenutie – držte sa svojho svedectva o Mne. Za žiadnych okolností nedovoľte, aby sa opäť prejavila stará choroba. Podávať svedectvo je totiž to najdôležitejšie – je to podstata Môjho diela. Moje slová by ste mali prijať rovnako, ako Mária prijala zjavenie Jahveho vo svojom sne: tak, že uveríte a budete podriadení. Len takto dosiahnete nepoškvrnenosť. Pretože vy ste tí, ktorí najlepšie počujú Moje slová, tí, ktorým najviac žehnám. Dal som vám všetko hodnotné, čo som mal, všetko som vám zveril, no napriek tomu ste takí odlišní od ľudu Izraela – ste si na hony vzdialení. Na rozdiel od nich ste však toho dostali oveľa viac. A kým oni zúfalo čakajú na Moje zjavenie, vy so Mnou trávite príjemné dni a užívate si Moje bohatstvo. Čo vám vzhľadom na tento rozdiel dáva právo hundrať a škriepiť sa so Mnou a požadovať podiel na Mojom majetku? Nezískali ste toho dosť? Dávam vám tak veľa, no vy sa Mi odplácate skľučujúcim smútkom a úzkosťou, neutíchajúcou nevôľou a nesúhlasom. Ste takí odpudzujúci – no zároveň aj poľutovaniahodní. Nemám teda inú možnosť, len potlačiť všetku svoju nevôľu a znova a znova vám predostierať svoje námietky. Počas tisícročí práce som sa s ľudstvom nikdy nehádal, pretože som zistil, že počas vývoja ľudskej prirodzenosti mali najlepšiu povesť len podvodníci, ako hodnotné dedičstvo, ktoré vám zanechali slávni predkovia z dávnych čias. Ako len nenávidím tie neľudské svine a psy. Príliš vám chýba svedomie! Váš charakter je príliš nízky! Máte príliš tvrdé srdce! Keby som takéto slová a dielo vyjavil Izraelitom, dávno by som získal slávu. Medzi vami sa to však nedá dosiahnuť. Medzi vami je len krutá nedbanlivosť, chladná nevšímavosť a vaše výhovorky. Ste príliš bezcitní a úplne bezcenní!

Všetko by ste mali venovať Môjmu dielu. Mali by ste vykonávať prácu, ktorá by bola v Môj prospech. Som ochotný vám vysvetliť všetko, čomu nerozumiete, aby ste odo Mňa mohli získať všetko, čo vám chýba. A hoci máte nespočetné množstvo chýb, som ochotný ďalej vykonávať dielo, ktoré by som na vás mal vykonávať, a zaručiť vám svoju konečnú milosť, aby som pre vás mohol byť prínosom a aby ste mohli získať slávu, ktorá vo vás chýba a ktorú svet nikdy nevidel. Pracoval som toľko rokov, no žiadny človek Ma nikdy nespoznal. Chcem vám povedať tajomstvá, ktoré som nepovedal nikomu inému.

Medzi ľuďmi som bol Duchom, ktorého nemohli vidieť, Duchom, s ktorým sa nemohli zoznámiť. Kvôli trom etapám svojho diela na zemi (stvorenie sveta, vykúpenie a zničenie) sa medzi nimi objavujem v rôznom čase (nikdy nie verejne), aby som vykonal svoje dielo. Prvýkrát som medzi ľudí prišiel počas Veku vykúpenia. Samozrejme, prišiel som do židovskej rodiny, takže prví, ktorí uvideli Boha prichádzať na zem, boli Židia. Toto dielo som vykonal osobne, pretože som chcel použiť svoje vtelené telo ako obetu za hriech počas Mojej práce na vykúpení. Preto Ma ako prví videli prichádzať Židia vo Veku milosti. Vtedy som po prvýkrát pôsobil v tele. Vo Veku kráľovstva je Mojou úlohou podmaňovať a zdokonaľovať, preto znova vykonávam pastiersku prácu v tele. Druhýkrát pôsobím v tele. Počas dvoch záverečných etáp diela už ľudia nie sú v kontakte s neviditeľným, nehmotným Duchom, ale s osobou, ktorá je Duchom uskutočneným v tele. V očiach človeka som sa preto znova stal človekom, ktorý nevyzerá ani nepôsobí ako Boh. Navyše, Boh, ktorého ľudia vidia, nie je len mužského, ale aj ženského rodu, čo ich ohromuje a mätie. Moje výnimočné dielo zas a znova zatriaslo starými predstavami, ktoré pretrvávali mnoho rokov. Ľudia sú ohromení! Boh nie je len Duch Svätý, Duch, sedemkrát zosilnený Duch alebo všeobjímajúci Duch, ale aj človek – obyčajný človek, výnimočne bežný človek. Nie je to len muž, ale aj žena. Sú podobní, pretože sa narodili ľuďom, a rozdielni v tom, že jedného splodil Duch Svätý a druhý sa narodil človeku, hoci pochádza priamo z Ducha. Sú si podobní v tom, že obe vtelenia Božieho tela vykonávajú dielo Boha Otca, a rozdielni tým, že jeden vykonal dielo vykúpenia, zatiaľ čo druhý dielo podmanenia. Obaja predstavujú Boha Otca, no jeden je Vykupiteľ plný milosrdenstva a milosti a druhý je Bohom spravodlivosti, plným hnevu a súdu. Jeden je zvrchovaný vládca, ktorý začal dielo vykúpenia, zatiaľ čo druhý je spravodlivý Boh, ktorý podmaňuje. Jeden je Začiatok a druhý je Koniec. Jeden je telom bez hriechu a druhý je telom, ktoré dokončuje vykúpenie, pokračuje v diele a nikdy nie je hriešne. Obaja sú jeden a ten istý Duch, každý je však v inom tele, každý sa narodil na inom mieste a oddeľuje ich od seba niekoľko tisíc rokov. Celé ich dielo sa však navzájom dopĺňa, nikdy si neprotirečí a možno o ňom rozprávať jedným dychom. Obaja sú ľudia, no jeden z nich bol chlapček a druhý z nich bolo dievčatko. Ľudia počas celých tých rokov nevideli len Ducha, človeka a muža, ale aj veľa vecí, ktoré nie sú v súlade s ľudskými predstavami. Preto Ma ľudia nikdy nie sú schopní úplne pochopiť. Napoly vo Mňa veria a napoly pochybujú – ako keby som existoval, a napriek tomu bol aj neskutočným snom. To je dôvod, prečo ľudia do dnešného dňa nevedia, čo je Boh. Dokážeš Ma skutočne opísať jednou jednoduchou vetou? Naozaj sa odvážiš povedať: „Ježiš nie je nikto iný ako Boh a Boh nie je nikto iný ako Ježiš“? Si naozaj taký smelý, že povieš: „Boh nie je nikto iný ako Duch a Duch nie je nikto iný ako Boh“? Je pre teba v poriadku povedať: „Boh je len človek odetý v tele“? Skutočne máš odvahu tvrdiť, že „Obraz Ježiša je veľkolepým obrazom Boha“? Si schopný využiť svoju výrečnosť na dôkladné vysvetlenie povahy a obrazu Boha? Naozaj sa opovážiš povedať: „Boh stvoril na svoj vlastný obraz len mužov, nie ženy“? Ak to povieš, žiadna žena by nebola medzi vyvolenými a ženy by netvorili jednu časť ľudstva. Vieš teda, čo je skutočne Boh? Je Boh človek? Je Boh Duch? Je skutočne muž? Dokáže jedine Ježiš dokončiť Moje dielo? Ak Moju podstatu zhrnieš len pomocou jednej z vyššie uvedených viet, si nesmierne nevedomým oddaným veriacim. Keby som konal dielo vo vtelenom tele raz a len raz, dokázal by si Ma vymedziť? Dokážeš Ma skutočne dôkladne pochopiť len na jeden pohľad? Vieš Ma úplne zhrnúť podľa toho, čomu si bol počas svojho života vystavený? Ak by som v oboch vteleniach vykonal podobné dielo, ako by si Ma vnímal? Nechal by si Ma navždy pribitého na kríži? Mohol by byť Boh taký jednoduchý, ako tvrdíš?

Hoci je vaša viera veľmi úprimná, nikto z vás o Mne nedokáže podať plné svedectvo a vyjadriť všetky skutočnosti, ktoré vidíte. Zamyslite sa nad tým – dnes väčšina z vás zanedbáva svoje povinnosti a namiesto toho sa stará o telo, uspokojuje ho a nenásytne si ho užíva. Vlastníte len málo pravdy. Ako potom môžete podať svedectvo o všetkom, čo ste videli? Skutočne veríte, že môžete byť Moji svedkovia? Ak príde deň, keď nebudeš môcť svedčiť o všetkom, čo si dnes videl, prídeš o úlohu stvorenej bytosti a tvoja existencia nebude mať absolútne žiadny zmysel. Nebudeš hodný byť človekom. Mohli by sme dokonca povedať, že nebudeš človekom! Vykonal som na vás neskutočne mnoho z diela, no keďže teraz sa nič neučíš, ničoho si nie si vedomý a svoju prácu nevykonávaš efektívne, keď príde čas na to, aby som svoje dielo rozšíril, budeš sa len rozpačito pozerať, zakríknutý a úplne zbytočný. Nezapíšeš sa do histórie ako hriešnik? Keď nadíde ten čas, nebudeš pociťovať tú najhlbšiu ľútosť? Neupadneš do skľúčenosti? Svoje súčasné dielo nevykonávam len z nečinnosti alebo nudy, ale aby som položil základ svojho budúceho diela. Nie som na mŕtvom bode a nepotrebujem vymýšľať nič nové. Mal by si pochopiť dielo, ktoré konám; nie je to čosi vykonané dieťaťom hrajúcim sa na ulici, ale dielo, ktoré vykonávam ako zástupca svojho Otca. Mali by ste vedieť, že to nerobím sám – zastupujem svojho Otca. Vašou úlohou je prísne Ma medzitým nasledovať, podriadiť sa, meniť sa a podávať svedectvo. Mali by ste pochopiť, prečo by ste vo Mňa mali veriť. Je to najdôležitejšia otázka, ktorú musí každý z vás pochopiť. Môj Otec vás všetkých kvôli svojej sláve predurčil pre Mňa od okamihu, keď stvoril svet. Predurčil vás kvôli Môjmu dielu a kvôli svojej sláve. Veríte vo Mňa kvôli Môjmu otcovi. Nasledujete Ma, pretože Môj Otec vás na to predurčil. Nič z toho ste si nevybrali sami. Dôležitejšie však je, aby ste pochopili, že ste tí, ktorých Mi Môj Otec zveril, aby ste o Mne svedčili. Keďže Mi vás poskytol, mali by ste sa riadiť tým, čo vám určím, a tiež spôsobmi a slovami, ktoré vás naučím, pretože vašou povinnosťou je riadiť sa Mojím spôsobom. Toto je pôvodný účel vašej viery vo Mňa. Preto vám hovorím toto: ste len ľudia, ktorých Mi Môj Otec zveril, aby nasledovali Moje cesty. Vy však vo Mňa len veríte; nepochádzate zo Mňa, pretože nie ste z rodiny Izraelitov a ste podobní starodávnemu hadovi. Žiadam vás len o to, aby ste o Mne svedčili, no dnes musíte nasledovať Moju cestu. To všetko je kvôli budúcemu svedectvu. Ak budete len ľudia, ktorí iba načúvajú Mojím cestám, budete bezcenní, a význam toho, že Mi vás Môj Otec zveril, sa stratí. Chcem vám povedať toto: mali by ste nasledovať Moju cestu.

Predchádzajúci: Ako rozumiete požehnaniam?

Ďalší: Čo znamená byť skutočným človekom

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Nastavenia

  • Text
  • Témy

Jedna farba

Témy

Písma

Veľkosť písma

Medzery medzi riadkami

Medzery medzi riadkami

Šírka strany

Obsah

Hľadať

  • Vyhľadávať v tomto texte
  • Vyhľadávať v tejto knihe

Spojte sa s nami cez Messenger