Ako som odčinila svoje klamstvá

02. 02. 2024

Pred tým, než som prijala Božie dielo posledných dní som bola schopná klamať a prejavovať priazeň ľuďom bez rozmýšľania, pretože som nechcela sklamať alebo uraziť ľudí tým, že poviem pravdu. V novembri 2018 som našla vieru vo Všemohúceho Boha a z Jeho slov som sa naučila, že nenávidí ľudí, ktorí sa líškajú a sú zákerní. Rozhodla som sa uviesť do praxe Božie slová v praxi a stať sa čestným človekom. Vďaka úsiliu som sa naučila byť väčšinu času úprimná. Napríklad, keď som mala za lieky zaplatiť viac ako 50 €, pričom lekárnik mi to nesprávne spočítal a vzal si polovicu, bez váhania som poukázala na chybu. Bolo však ťažšie byť úprimnou, keď malo niečo vplyv na moju povesť alebo osobné záujmy.

V marci 2021 som viedla cirkevné spoločenstvo a vždy som bola zaneprázdnená. Zvykla som málo spať a občas som bola unavená. Jedno popoludnie, keď som si chcela zdriemnuť, moja kolegyňa, sestra Susan, mi povedala, že sa chce porozprávať o našej práci. Nebola som z toho nadšená, pretože som bola unavená a nemala som chuť sa o ničom rozprávať. V tom okamihu som nedokázala myslieť na nič iné, len na to, že som si chcela oddýchnuť. Ale nechcela som to Susan povedať priamo. Bála som sa, či si o mne nepomyslí, že som lenivá alebo tak podobne, že sa príliš zaujímam o svoje fyzické pohodlie a že si o mne urobí zlý obraz. Pre zachovanie dojmu som jej povedala: „Prepáčte, no mám dôležité stretnutie. Musím ísť k lekárke.“ Vyslovila som klamstvo bez toho, aby som si to uvedomila. Cítila som sa za to tak previnilo, že som si napokon ani neoddýchla, pretože celý čas som sa cítila hrozne. Boh má rád čestných ľudí. Ako som mohla tak nevedomky klamať? Ako mi majú ľudia potom veriť? Vedela som, že klamať pre moje vlastné fyzické pohodlie nie je správne a Bohu sa to nepáči. Práca v cirkvi by mala byť pre mňa na prvom mieste. Okamžite som oslovila Susan. Opýtala sa ma, či som sa už vrátila od lekárky. Nepovedala som jej pravdu, ďalej som klamala, nechcela som pred ňou vyzerať zle a nechcela som, aby ma považovala za prefíkaného človeka. Povedala som jej, že som nebola u lekárky, lebo na poslednú chvíľu zrušila termín, pretože musela ísť do očkovacieho strediska. Potom sme sa začali zhovárať o práci, ale cítila som sa nepríjemne. Klamala som jej raz, ale nepriznala som si to, a tak som klamala ďalej. Pochopila som, aká závažná bola moja satanská povaha a hanbila som sa za seba. Ledva som sa jej dokázala pozrieť do očí. Podviedla som ju, čo znamenalo, že som bola nečestná. Cítila som sa naozaj rozpačito. Keby som sa jej priznala, zničilo by to jej mienku o mne a mala by ma za nečestného človeka. No keby som ďalej klamala, Boh by bol mnou znechutený. Tak som predstúpila pred Boha, aby som sa nad sebou zamyslela. Uvedomila som si, že som bola v živote úskočná a prefíkaná. Raz sa ma vedúca opýtala, či som dala sestre Joey vedieť o stretnutí v ten večer. Uvedomila som si, že nie, ale nepovedala som vedúcej pravdu, aby som ochránila svoju povesť. Klamala som. Povedala som, že jej dám vedieť. Ihneď som Joey poslala správu, v ktorej som jej napísala o stretnutí. Okrem toho som každý piatok ráno chodievala nakupovať potraviny, takže som sa vtedy nemhola zúčastniť stretnutia na poslednú chvíľu. Nepovedala som pravdu. Nepovedala som vedúcej priamo, že musím ísť na nákup a potrebujem si doplniť potraviny na niekoľko nasledujúcich dní, že to bola moja jediná príležitosť na nákup. Povedala som jej, že som mala iné stretnutie alebo schôdzu a nemôžem ísť. Prekrúcala som veci, bola som prefíkaná a klamala som, len aby som ochránila svoju povesť, aby si vedúca myslela, že som bola celý čas zaneprázdnená povinnosťami. Videla som, že som sa ani zďaleka nepriblížila k Božím požiadavkám čestnosti. A tak som sa modlila: „Všemohúci Bože, skutočne ľutujem všetky moje klamstvá a podvody. Ja len nedokážem prestať klamať, aby som neprišla o vlastné fyzické pohodlie. Vôbec nie som čestný človek. Bože, prosím, veď ma a pomôž mi pochopiť pravdu, osloboď ma od tejto skazenosti.“

Neskôr som si prečítala túto pasáž Božích slov. „Ľudia vo svojich každodenných životoch často hovoria nezmysly, klamú a rozprávajú veci, ktoré sú neznalé, hlúpe a vyjadrujú obranný postoj. Väčšinu z nich vyslovia v márnomyseľnosti a z hrdosti, aby uspokojili vlastné egá. Rozprávanie takýchto neprávd zjavuje ich skazené povahy. Keby si tieto skazené prvky odstránil, tvoje srdce by bolo očistené a postupne by si sa stal čistejším a čestnejším. V realite všetci ľudia vedia, prečo klamú. Pre svoj osobný zisk a hrdosť alebo pre márnomyseľnosť a postavenie sa snažia súťažiť s ostatnými a vydávajú sa za niekoho, kým nie sú. Ostatní však nakoniec zjavia a odhalia ich lži a oni stratia tvár, ako aj dôstojnosť a charakter. Toto všetko je spôsobené nadmerným množstvom lží. Tvojich lží je už priveľa. Každé slovo, ktoré vyriekneš, je znehodnotené a neúprimné a ani jedno nemožno považovať za pravdivé alebo čestné. Hoci pri klamaní nemáš pocit, že si stratil tvár, hlboko vo svojom vnútri sa cítiš zahanbený. Obviňuje ťa vlastné svedomie, máš o sebe nízku mienku a myslíš si: ‚Prečo je môj život taký úbohý? Je také ťažké hovoriť pravdu? Musím sa pre svoju hrdosť uchyľovať ku klamstvám? Prečo je môj život taký namáhavý?‘ Nemusíš mať namáhavý život. Ak dokážeš byť čestným človekom, môžeš mať uvoľnený a slobodný život bez obmedzení. Ty si si však zvolil, že budeš klamaním podporovať svoju hrdosť a márnomyseľnosť. V dôsledku toho je tvoja existencia únavná a úbohá a spôsobil si si to sám. Človek si môže klamstvami dodávať pocit hrdosti, no čo je to za hrdosť? Len čosi prázdne a úplne bezcenné. Klamať znamená zapredať svoj charakter a dôstojnosť. Človeka to oberá o dôstojnosť a charakter a Bohu sa to nepáči a protiví. Stojí to za to? Nie. Je to správna cesta? Nie, nie je. Ľudia, ktorí často klamú, žijú podľa svojich satanských pováh a v moci satana. Nežijú vo svetle ani v Božej prítomnosti. Neustále premýšľaš o tom, ako klamať, a keď zaklameš, musíš rozmýšľať, ako to klamstvo zakryť. A keď ho nezakryješ dostatočne a dôjde k jeho odhaleniu, musíš si lámať hlavu a pokúsiť sa napraviť protirečenia, aby bolo tvoje klamstvo hodnoverné. Nie je takýto spôsob života únavný? … Ak si myslíš, že pomocou klamstiev si udržíš povesť, postavenie, márnomyseľnosť a hrdosť, po ktorých bažíš, si úplne na omyle. Klamaním si márnomyseľnosť, hrdosť, dôstojnosť a charakter neudržíš, čo je však vážnejšie, nevyužiješ príležitosť praktizovať pravdu a byť čestným človekom. Aj keď sa ti v tej chvíli podarí ochrániť svoju povesť, postavenie, márnomyseľnosť a hrdosť, obetoval si pravdu a zradil si Boha. To znamená, že si úplne stratil možnosť, aby ťa Boh zachránil a zdokonalil, čo je tá najväčšia strata a dôvod na celoživotnú ľútosť.“ (Slovo, zv. III: Rozpravy Krista posledných dní. Len čestný človek môže žiť pravú ľudskú podobu) Dokonale ma vystihovala. Videla som, že som prefíkaná a klamem. Keď som si jednoducho chcela oddýchnuť, nedokázala som povedať pravdu o niečom tak banálnom. Kolegyni som úprimne nepovedala že som si potrebovala zdriemnuť a chcela som sa s ňou stretnúť o niečo neskôr, ale namiesto toho som klamala. Mojou motiváciou bolo chrániť svoj imidž a postavenie, chrániť mienku ľudí o mne. Ale Boh takéto správanie nenávidí a ja som sa za to cítila vinná. Presne ako je to v Božích slovách: „Hoci pri klamaní nemáš pocit, že si stratil tvár, hlboko vo svojom vnútri sa cítiš zahanbený. Obviňuje ťa vlastné svedomie, máš o sebe nízku mienku a myslíš si: ‚Prečo je môj život taký úbohý? Je také ťažké hovoriť pravdu? Musím sa pre svoju hrdosť uchyľovať ku klamstvám? Prečo je môj život taký namáhavý?‘“ Úprimne som sa stotožnila s týmito slovami od Boha. Skutočne som si uvedomila, že klamať na ochranu mojej povesti bolo vyčerpávajúce, že som musela neustále klamať, aby som zakryla svoju prvú lož, a nakoniec som bola stále falošnejšia a prešibanejšia. Vedela som, že to Boh nenávidí, pretože On je svätý a spravodlivý. Keď si spomeniem, aká som bola nečestná, po klamaní som mala výčitky svedomia, ľutovala som to a plakala pred Bohom. Hanbila som sa za klamstvo. Ale potom som si nemohla pomôcť a naďalej som vyslovovala ďalšie klamstvá. Bolo to odo mňa také skazené a hanebné! Klamstvo sa stalo mojou prirodzenosťou. Spomenula som si na niečo, čo povedal Pán Ježiš: „Nech však vaše áno znamená áno a vaše nie nech znamená nie: čokoľvek iné pochádza zo zla.“ (Mt 5, 37)Vaším otcom je diabol a vy budete plniť jeho žiadostivé túžby. Od začiatku bol vrahom a nezostal v pravde, pretože v ňom niet pravdy. Keď klame, hovorí zo seba, lebo je klamár a otec klamstva.“ (Jn 8, 44) Bola to pravda. Moje neustále klamanie ukázalo, že patrím diablovi. Konala som tak len preto, aby som ochránila svoj vlastný imidž a povesť. Ale to mi vzalo všetok charakter a dôstojnosť. Bolo to odo mňa také hlúpe! Boh dúfal, že môžem praktizovať pravdu, byť čestným človekom, podávať svedectvo a zahanbovať satana. No očarili ma satanské triky a bola som za to na posmech. Robila som to len pre moju povesť a zakrytie skazenosti. Nebola som čestná. Mojou prirodzenosťou bolo klamať.

Čítala som to aj v Božích slovách: „Mali by ste vedieť, že Boh má rád čestných ľudí. Boh je vo svojej podstate verný, a preto sa Jeho slovám dá vždy dôverovať; aj Jeho činy sú bezchybné a nespochybniteľné, a preto má Boh rád tých, ktorí sú k Nemu absolútne čestní. Čestnosť znamená odovzdať svoje srdce Bohu, byť pred Ním vo všetkom autentický a otvorený, nikdy nič neskrývať, nesnažiť sa oklamať svojich nadriadených ani podriadených a nerobiť veci len s cieľom získať Božiu priazeň. Skrátka, čestnosť znamená byť čistý vo svojich skutkoch i slovách a neklamať ani Boha, ani človeka.“ (Slovo, zv. I: Božie zjavenie a dielo. Tri napomenutia) Videla som, že byť úprimná znamená nemať v srdci podvody, na jazyku klamstvá a nikdy v ničom nepodvádzať Boha ani človeka. Uvedomila som si, že predtým som bola voči Susan prefíkaná, vždy som ju klamala, aby som chránila svoj imidž a vlastné záujmy. Bola som unavená a chcela som si zdriemnuť, takže som s ňou nechcela diskutovať o cirkevnej práci, ale nepovedala som to, čo som mala na mysli, namiesto toho som klamala, že mám ísť k lekárke, pretože som nechcela, aby mala o mne zlú mienku. Radšej som klamala, aby som nemusela ísť na stretnutie. Namiesto toho, aby som jednoducho povedala, že som príliš unavená a potrebujem si oddýchnuť. A keď sme mali stretnutie, nepriznala som si svoju chybu, ale klamala som ďalej. Uchýlila som sa k ďalšej nepravde, aby som zakryla tú prvú. Keď sa moja vedúca opýtala na prácu, klamala som, že som urobila niečo, čo som v skutočnosti neurobila. A keď som potrebovala urobiť týždenný nákup potravín, a to bolo v rozpore s časom stretnutia, klamala som, že idem k lekárke. Chcela som len chrániť svoj imidž. Videla som, že moja prirodzenosť je prefíkaná a plná klamstiev. Nedokázala som povedať pravdu ani o tých najzákladnejších veciach. Bola som hlboko skazená satanom a ani zďaleka som nebola úprimná.

Prečítala som si ešte jednu pasáž Božích slov. „Len ak sa ľudia snažia byť čestní, môžu spoznať, ako hlboko sú skazení, či skutočne majú nejakú ľudskú podobu, môžu sa jasne posúdiť alebo vidieť svoje nedostatky. Len keď praktizujú čestnosť, môžu si uvedomiť, koľko klamú a ako hlboko skryté sú ich klamstvá a nečestnosť. Len ak majú ľudia skúsenosť s praktizovaním čestnosti, môžu postupne zistiť pravdu o vlastnej skazenosti a spoznať vlastnú prirodzenosť-podstatu a len vtedy sa budú ich skazené povahy nepretržite očisťovať. Len počas neustáleho očisťovania svojich skazených pováh budú schopní získať pravdu. Venuj dostatok času tomu, aby si tieto slová zažil na vlastnej koži. Boh nezdokonaľuje tých, ktorí klamú. Ak tvoje srdce nie je čestné – ak nie si čestným človekom – Boh ťa nezíska. Nezískaš ani pravdu a nebudeš schopný získať Boha. Čo to znamená, že nezískaš Boha? Ak Ho nezískaš a neporozumel si pravde, nebudeš Ho poznať, a preto nebude existovať spôsob, ako s Ním môžeš byť v súlade, a v takom prípade si nepriateľom Boha. Ak nie si v súlade s Bohom, nie je tvojím Bohom; a ak Boh nie je tvojím Bohom, nemôžeš byť zachránený. Ak sa nesnažíš dosiahnuť spásu, prečo veríš v Boha? Ak nedokážeš dosiahnuť spásu, budeš naveky úhlavným nepriateľom Boha a tvoj výsledok bude daný. Ak teda chcú byť ľudia zachránení, musia začať tým, že budú čestní. Tí, ktorých Boh získa, budú nakoniec označení znamením. Vieš, čo to je? Je to napísané v Zjavení v Biblii: ‚A v ich ústach sa nenašla lož; sú nepoškvrnení.‘ (Zj 14, 5) Kto sú ‚oni‘? Sú to tí, ktorých Boh zachránil, zdokonalil a získal. Ako Boh opisuje týchto ľudí? Aké sú vlastnosti a výrazy ich správania? Sú bez chyby. Neklamú. Všetci zrejme dokážete porozumieť tomu, čo znamená neklamať, a viete to pochopiť: znamená to byť čestný. Čo označujú slová ‚bez chyby‘? Znamená to nekonať zlo. A aký je základ nekonania zla? Je to nepochybne strach z Boha. Nemať chybu preto znamená báť sa Boha a vyhýbať sa zlu. Ako Boh definuje niekoho, kto je bez chyby? V Božích očiach sú dokonalí len tí, ktorí sa Ho boja a vyhýbajú sa zlu; ľudia bez chyby sú teda tí, ktorí sa boja Boha a vyhýbajú sa zlu, a bez chyby sú len tí, ktorí sú dokonalí. Tak je to úplne správne.“ (Slovo, zv. III: Rozpravy Krista posledných dní. Šesť ukazovateľov rastu života) Keď som na tým premýšľala, bola som naozaj vystrašená. Boh hovorí: „Ak nie si čestným človekom – Boh ťa nezíska. Nezískaš ani pravdu a nebudeš schopný získať Boha.“ „Ak nedokážeš dosiahnuť spásu, budeš naveky úhlavným nepriateľom Boha a tvoj výsledok bude daný.“ Je pravda, že Boh nespasí ľudí, ktorí klamú. Vedela som, že ak nebudem činiť pokánie, Boh ma zatratí. Vďaka Božím slovám som konečne skutočne pochopila seba a vedela som, že klamstvá pochádzajú od diabla, a klamem kvôli tomu, ako som bola vychovaná a pod vplyvom spoločnosti. Moja mama mi vždy hovorila, že bez ohľadu na to, aké hrozné má niekto vlasy alebo oblečenie, vždy musím hovoriť pekné veci, aby som nezranila ich city. Inak by tu pre mňa nikto nebol, keď by som potrebovala pomoc. Takáto výchova mi vzala odvahu byť úprimná. Pracovala som na udržaní dobrého imidžu, aby ma ľudia mali radi a mysleli si, že som súcitná. Ale v skutočnosti som skončila ako falošný človek plný klamstiev. Pripomenulo mi to Jóba 1, 7 v Biblii: „A Jahve sa spýtal satana: ‚Odkiaľ prichádzaš?‘ Vtedy odpovedal satan Jahvemu a riekol: ‚Chodím sem a tam po zemi, kráčam hore a dole po nej.‘“ Satanove slová boli prefíkané a nepriame a nebolo jasné, čo v skutočnosti hovorí. Nebola som tým klamstvom prefíkaná ako satan? Veľmi som sa hanbila, videla som, že som mala rovnakú prirodzenosť ako satan. Žila som pod satanovou mocou a nebola som oslobodená od svojej satanskej povahy. Ako by som mohla žiť v súlade s Kristom alebo získať Božie schválenie? Predstúpila som pred Boha, aby som činila pokánie a požiadal som Ho, aby mi odpustil. Veľmi som sa nenávidela seba aj satana. Cítila som sa vinná. Božia povaha je spravodlivá a vedela som, že Ho nemôžem naďalej klamať a urážať.

Ďalšia pasáž, o ktorej som uvažovala, bola táto: „Tí, ktorých Boh získa, budú nakoniec označení znamením. Vieš, čo to je? Je to napísané v Zjavení v Biblii: ‚A v ich ústach sa nenašla lož; sú nepoškvrnení.‘ (Zj 14, 5) Kto sú ‚oni‘? Sú to tí, ktorých Boh zachránil, zdokonalil a získal.“ (Slovo, zv. III: Rozpravy Krista posledných dní. Šesť ukazovateľov rastu života) Boh si váži tých, ktorí sú čestní. Nečestní ľudia sa nikdy nedostanú do Jeho kráľovstva. Naozaj som chcela prestať klamať, stať sa nepoškvrnenou, ale sama som to nezvládla. Musela som hľadať Božiu pomoc, aby som nespadla do satanovej pasce. Povedať pravdu môže byť niekedy trápne, ale chcela som prestať klamať. Potom som si znova prečítala „Princípy čestného človeka“. „(1) Pri výchove k čestnosti je potrebné spoliehať sa na Boha. Odovzdajte Mu svoje srdce a prijmite Jeho preskúmanie. Len tak môže človek časom odhodiť svoje klamstvá a podvody; (2) Je potrebné prijať pravdu a premýšľať o každom svojom slove a skutku. Rozoberte pôvod a podstatu skazenosti, ktorú odhaľujete, a spoznajte samých seba; (3) Je potrebné preskúmať, v ktorých veciach sa klame a prechováva klamstvo. Odvážte sa rozobrať a odhaliť svoje pravé ja, ospravedlniť sa a konať nápravu…“ (170 princípov praktizovania pravdy) Vedela som, že sa musím Susan ospravedlniť. Bol som taká neúprimná, že som jej klamala dvakrát. Rozhodla som sa, že sa jej vyspovedám o mojej skazenosti a svojich motiváciách. Nemohla som sa viac ukrývať. Musela som povedať pravdu a byť čestná, nech sa deje čokoľvek. Po niekoľkých ďalších modlitbách som nabrala odvahu, aby som sa Susan úprimne otvorila. Povedala som jej podrobne všetko o tom, ako som ju oklamala a že som činila pokánie pred Bohom. Prestala som zakrývať svoje klamstvá, pretože som vedela, že Boh ma sleduje, a všetko som jej podrobne porozprávala. Keď som skončila, cítila som, že mi padol kameň zo srdca, a bola som oveľa uvoľnenejšia.

Potom som začala pravidelne predstupovať pred Boha v modlitbe a prosiť Ho, aby preskúmal moje srdce. Keď som mala nejaký prefíkaný zámer alebo som bola nečestná a klamala som, prosila som Boha, aby ma potrestal a zastavil. Vedela som, že problém s klamstvom sa nedá vyriešiť okamžite a nikdy v živote som nebola skutočne čestná. Chcela som sa naďalej snažiť stať sa čestným človekom. Boh má rád a žehná tých, ktorí sú čestní, a len čestní ľudia môžu byť spasení. Odvtedy, kedykoľvek som si uvedomila, že mám nekalé myšlienky, predstúpila som pred Boha a modlila som sa: „Bože, dostala som sa do problému a mám pocit, že sa cez to nedokážem dostať bez klamstva. Prosím, osvieť ma, aby som pochopila pravdu a mohla zaprieť telo. Ó, Bože, chcem praktizovať pravdu a byť čestným človekom. Prosím pomôž mi. Som Ti tak vďačná!“

Raz po stretnutí sa ma vedúci opýtal, čo si o tom myslím. Vlastne som si všimla, že bol na zhromaždení panovačný a s jeho duchovným spoločenstvom boli ďalšie problémy. Ale bála som sa, aby som nezranila jeho hrdosť pravdou, a potom by ma nemal rád. Tak som povedala: „Bolo to skvelé.“ Len čo som to povedala, cítila som sa hrozne. Uvedomila som si, že som klamala. Tak som sa modlila k Bohu a prosila Ho, aby ma viedol na ceste k čestnosti a pravde. Potom som išla za vedúcim a porozprávala sa s ním o problémoch so zhromaždením. Cítila som sa oveľa pokojnejšia. Ďalšie stretnutia, ktoré usporiadal, boli oveľa lepšie. Všimla som si, že po nejakom čase som sa postupne menila. Predtým som vždy klamala, aby som si ochránila imidž a postavenie. Ale keď som odovzdala svoje srdce Bohu a prosila Ho, aby naň dával pozor, ochraňoval ma a držal ma pod kontrolou, videla som svoj vlastný stav jasnejšie. Predstúpila som pred Boha v modlitbe a praktizovala som úprimnosť. Môže to ľudí niekedy uraziť, ale byť čestným človekom pred Bohom je pre mňa dôležitejšie.

Predtým som mala vo zvyku klamať, aby som urobila ľudí šťastnými, aby som ochránila svoj imidž a postavenie, ale teraz pracujem na tom, aby som bola čestným človekom vo všetkých sférach, ktoré mi Boh pripravil. Som veľmi vďačná Bohu za tieto skúsenosti a toto pochopenie. Súd Jeho slov mi pomohol vidieť moju skazenosť a škaredosť a prejsť zmenami. Viem, že odučiť sa klamať je proces a že Boh mi nadeľuje jednu situáciu za druhou, aby som to zažila. Musím byť v strehu, aby som nepovedala klamstvo, ktoré znechutí Boha. Najdôležitejšie je prijať súd Božích slov, modliť sa a spoliehať sa na Neho a skutočne sa oslobodiť od tendencie klamať. Nech všetka sláva patrí Všemohúcemu Bohu!

Predchádzajúci: Oslobodená z okov žiarlivosti
Ďalší: Angelin príbeh

Ak vám Boh pomohol, chceli by ste sa oboznámiť s Jeho slovami, aby ste sa dostali do Jeho blízkosti a tešili sa z Jeho požehnaní?

Súvisiace

Moje dni kázania na fronte

V januári 2021 sa so mnou dvaja vojaci podelili o evanjelium Všemohúceho Boha. Potom som sa na stretnutiach a z čítania Božích slov...

Pridaj komentár

Spojte sa s nami cez Messenger