kingdom bible, Gospel book

Slovo sa zjavuje v tele

Zväzok I, Božie zjavenie a dielo

Všemohúci Boh, Kristus posledných dní, ktorý sa zjavil, aby vykonal svoje dielo, vyjadruje všetky pravdy, ktoré očisťujú a zachraňujú ľudstvo. Všetky sú súčasťou diela Slovo sa zjavuje v tele. Tým sa naplnilo to, čo je napísané v Biblii: „Na začiatku bolo Slovo a to Slovo bolo s Bohom a to Slovo znelo Boh“ (Ján 1:1). Čo sa týka diela Slovo sa zjavuje v tele, je to prvýkrát od stvorenia sveta, čo Boh oslovil celé ľudstvo. Tieto výroky tvoria prvý text, ktorý Boh vyslovil medzi ľuďmi. Odhaľuje v ňom ľudí, vedie ich, súdi a dôverne k nim hovorí. Zároveň sú to prvé výroky, v ktorých Boh oboznamuje ľudí so svojimi krokmi, miestom, v ktorom spočíva, so svojou povahou, s tým, čo Boh má a čím je, s Jeho myšlienkami a starosťou o ľudstvo. Možno povedať, že sú to prvé výroky, ktorými Boh prehovoril k ľudstvu z tretieho neba od stvorenia, a je to prvýkrát, čo Boh použil svoju prirodzenú identitu, aby sa zjavil a vyjadril ľudstvu hlas svojho srdca na pozadí slov.

Výroky Krista

Uložiť

Spojte sa s nami cez Messenger